حبل الله
ساعت ۱٢:٤۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٧  

بشر چون است عصاری بدور خویش می گردد

از آن روزی که حبل الله را از گردنش وا کرد

رها بنمود افسارش زدست ساربان خود

چه شد عقلش نمیدانم چرا اینگونه پروا کرد


کلمات کلیدی:   معارف ،نجوای جمعه
     
 
أین الفرج؟
ساعت ۱٢:۳٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٧  

"کل یوم هوفی شأن" امیدم بخشد

ورنه مأیوس شود، هر که چو من بی نفس است

کوفتم بردر بسته همۀ عمر بلی

تا که محبوب نیاید، همه عالم قفس است


کلمات کلیدی:   نجوای جمعه ،معارف
     
 
پردۀ آخر
ساعت ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٧  

دماغ تیر کشیده و رنگ پریدۀ دم مرگ

نشان بود ز جلال و شکوه جل علا

هر آنچه غیر جمیل است رنگ می‌بازد

کسیکه جستجوی رنگ رفته کرده خطا

بلی که تنگی قبرت ز عرض و طولش نیست

ولی خروج زفطرت فشار داده ترا

نه قبر کوچک و، بلکه توئی برون زگلیم

سری که خورده لحد می‌شود تهی زهوا

اگر هوای دلم غیر دلبرم جوید

شبی که اول قبر است می‌شود رسوا

بیا و خانۀ دلبر زغیر خالی کن

بقهر ورنه بگیرد، حبیب حقش را


کلمات کلیدی:   معارف
     
 
منشد محسن
ساعت ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٧  

مانده بودم تاکنون در اسم خویش

حمد و لله خویشتن بشناختم

نیستم محسن رشید و <منشدم>

جده‌ام اینگونه می‌پرداختم

نام من زین بعد <منشد محسن> است

غیر از این هر آنچه بردم ، باختم

وقت تلقینم مخوانیدم جز این  

کز <نشیدم > بس علم افراختم

نیست غیر از منشدی شالوده‌ام

کاخ <انشاد> حسینی ساختم

روی قبرم هر چه جز این حک کنید

بیگمان دارایی‌ام را باخت{ه ا}م


کلمات کلیدی:   کارت شناسایی
     
 
عقل و وهم
ساعت ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٧  

چه باید کرد؟  یک عمری گرفتار خیالاتم!

نه مرز «وهم» و عقلم می‌شناسم نی‌مقولاتم

«بریدستم» زیار جاهل و تعمیق کج فهمی

بیا ای غائب از منظر گرفتار خرافاتم  


کلمات کلیدی:   نجوای جمعه ،معارف
     
 
نتیجه انتخابات
ساعت ۳:٤٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٧  

اگر چه باختم در انتخابات

نکندد دل ولی مادر ز فرزند


وگرچه پوج در آید ز صندوق

زنم با یاس و غصه باز لبخند

 


کلمات کلیدی:   سیاسی ،انتخابات