آینه مسیح
ساعت ۱٠:٠٢ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٠ خرداد ۱۳۸٧  

جمعه ای رفت! نه بوی گل نرگس آمد

لیک بوی خوشی از این سوی قبرس آمد

مرغک عشق زند چهچۀ لبنانی

بانگ سید حسن از ساحل مقدس آمد

غرق دریای لجنزار شدی اعرابی

پس بگرداب، ترا ماهی یونس آمد

این نهنگی است که میغرد و می ما لاند

غرق بودی! ولی از غیب ترا کس آمد

پوست باید که بیاندازی و احیاگری

کاندر این ساحل طوفان زده مونس آمد

راست کن پایه که کج تا به ثریا نروی

به تراز آی که شاقول مهندس آمد

خوک نفتی شده هم بازی میمون و ترا

از در موعظه و دوستی خرس آمد

پند روبه مشنو، دوست خرس مخواه

مخوری بازی میمون که مؤسس آمد

جلوه بنموده مسیحا ز رخ نصرالله

اینچنین است که بوی گل نرگس آمد


کلمات کلیدی:   سید حسن نصرالله ،لبنان ،سیاسی
     
 
قیام فاطمه سلا الله علیها
ساعت ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٠ خرداد ۱۳۸٧  

تیشه بردار بتان را بشکن

ریشۀ کفر و خرافات بکن

گرنداری تبر ابراهیم

سخن داغ ترا میخواهیم

نیستت بازوی قدرتمندی؟

غیرتت هست شرافتمندی!

چهرۀ پاک تو همچون مدرک

نقشۀ ظلم بصورت کن حک

سند ظلم نه غصب فدک است

گرچه آواره از آن نه فلک است

راه ما قصۀ مظلومیت است

سخن از عاطفه و مظلمت است

سخن عاطفه بین المللی است

سیرۀ "فاطمه زهرا" و علی است


کلمات کلیدی:   اهلبیت عصمت ،معارف
     
 
فتح خرمشهر
ساعت ٩:٤٧ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٠ خرداد ۱۳۸٧  

ای رزمنده!

من بحالت میخورم حسرت و نیز

کاش بودم در نبرد شهر خون

حمدلله شهر خون آزاد  گشت

ور نه ملت بود شرمنده کنون


کلمات کلیدی:   دفاع مقدس ،انقلاب
     
 
آواز گنجشک
ساعت ٩:٤٤ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٠ خرداد ۱۳۸٧  

بین جمع بلبلان گنجشک چهچه میزند!

بلکه از داغ جگر،پیوسته لهله میزند!

غنچه ای در زیر پا افتاده، گنجشکی ز بغض!

ناله سر داده مگو مستانه قهقه میزند!


کلمات کلیدی:   معارف ،کارت شناسایی ،اهلبیت عصمت
     
 
فتح خرمشهر
ساعت ٩:۳۸ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٠ خرداد ۱۳۸٧  

خدارا شکر!

خرمشهر را بر کشور ما بازگردانید

و الا همچنان اعراب!

چشم ما به دست این و آن می بود


کلمات کلیدی:   سیاسی ،انقلاب ،دفاع مقدس
     
 
زینب کبرا
ساعت ٩:۳٧ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٠ خرداد ۱۳۸٧  

یقینا صبر زینب حجت کبراست عالم را

و در آئینۀ رفتار زینب اسم اعظم را

من این سرمایه را دارم ولیکن سست ایمانم

چه سودی آنکه عامل نیست این آیات محکم را


کلمات کلیدی:   کارت شناسایی ،معارف ،اهلبیت عصمت
     
 
شرکت در انتخابات
ساعت ٩:۳٥ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٠ خرداد ۱۳۸٧  

سحر گاهی سحر سر زد به وبلاگ و افاضاتم

تعجب کرد از حاضرشدن در انتخاباتم

تعجب نیست اینکه شد سوال انگیز رأی من

تو از نسل جدیدی و من از نسل خراباتم


کلمات کلیدی:   سیاسی ،انتخابات
     
 
قم فانذر
ساعت ٩:۳٤ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٠ خرداد ۱۳۸٧  

به درخانه دل قاصد دلدار آمد

 در این خانه برای صدمین بار آمد

مژده ام داد کزین شهر هیاهو برویم

توشه بردار خریدار ببازار آمد

دیده ام خواب و یا پیک حبیب است مرا

کز سر لطف و کرم از در إیثار آمد

عقل گوید بمن خسته نگوئی لبیک؟

فکر مغشوش، قدم سست زکردار آمد

خانه ای را که بود جای بغیر از دلدار

در بهاران هوس ساغری از نار آمد

بس بود مانده به گل! دورۀ فرصت سوزی

"قم فأنذر"که نسیم از دل بیمار آمد

و"قم اللیل"که هنگام سحر نزدیک است

قمری خوش خبر ما سر دیوار آمد

آمده أبر خطاپوش ببار ای دیده

شستشو کن دل آلوده، که دلدار آمد


کلمات کلیدی:   نجوای جمعه ،معارف
     
 
خیر و شر
ساعت ٩:۳۳ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٠ خرداد ۱۳۸٧  

همنشین گیر ! ته نشین نشوی !

 

با خدا باش ! جانشین گردی !

 

با هدف باش !  ز آنکه بی "نیت"،

شبح چارپای ولگردی !

 

نیت خیر، منتهی به جنان !

 

هم تشخص دهد،به هر إنسان ! 

 

نیت شر، می است از زقوم !

کام راپر کنند تا حلقوم !


کلمات کلیدی:   معارف ،نجوای جمعه