نجوای جمعه
ساعت ۱۱:٤٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٧  

جمعه ای آمده و من غافل

عمر من می‌گذرد بی حاصل

بانگ «یابن الحسن» ما خاموش

خسته ام «این امام العادل»


کلمات کلیدی:   نجوای جمعه ،کارت شناسایی ،معارف
     
 
زنگ خطر
ساعت ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٧  

دو تیغه لب قیچی در انقلاب چه کرد!

مپرس بر سر «خط امام» چون آورد

ز تیغ انجمن حجتیه با خبری؟

و نیز نهضت آزادی و هزاران درد

به پشت گردنه انقلاب کرده کمین

فکنده اند چه توری دو دسته ی نامرد

نشسته دسته اول کمین دین داران

دگر، کمین هرآنکه بگشته از دین سرد

یکی عوام فریبانه رای مردم برد

یکی گروه مخالف به گرد هم آورد

خدا کند که بیاید «عزیز مصر»ی ما

غبار دیده بروبد، ز دین بگیرد گرد


کلمات کلیدی:   نجوای جمعه ،انجمن حجتیه ،سیاسی ،نهضت آزادی
     
 
میلاد امام رضا (ع)
ساعت ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٧  

ای هشتمین باب بهشت

وی باخبر از راز من

من «فطرس»ی پر سوخته

کی می‌رسد پرواز من


کلمات کلیدی:   معارف ،اهلبیت عصمت ،کارت شناسایی
     
 
میلاد حضرت معصومه (س)
ساعت ۱۱:۳٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٧  

گناهم باز می‌دارد زبان از ذکر معصومه

نه مدحش می‌توانم گفت و نی منثور و منظومه

طبیب غایب از منظر! دوا کن درد این عاصی

شفا ده سینه ام را تا گناهم مانده مکتومه