آخرین جزء قرآن حسین(شب هفتم محرم)
ساعت ٢:٠۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٧  

(امام خمینی:

آنها چون مظهر رحمت خدا هستند می خواهند همۀ مردم سعادتمند باشند وقتی می بینند که مردم دارند دسته دسته به جهنم می روند دسته دسته برای خودشان جهنم تهیه می کنند آنها از این رنج می برند)

حسین   قنداقۀ   اصغر   گرفت

جزء سی ام را بروی سر گرفت

به  روی سر حجت  دیگر  گرفت

       او رحمة للعالمین  است

      چشم انتظار آخرین است

حسین مهر و اصغرش ماه بود

سلو کشان سیر الی الله بود

خدا ز شو ق هر دو   آگاه  بود 

    حسین پیر گل فروش است

   تحفۀ  او به روی دوش است

                  


کلمات کلیدی:   عاشورا ،اهلبیت عصمت ،معارف ،امام خمینی