رجز خوانی(شب نهم محرم)
ساعت ۱:۳۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٧  

(امام خمینی:

حاشا که خلوص عشق موحدین جز به ظهور کامل نفرت از مشرکین و منافقین میسر شود...

...همۀ تیرها و کمانها و نیزه ها به طرف قرآن و عترت عظیم نشانه رفته اند و هیهات که امت محمد-صلی الله علیه و آله و سلم-سیراب شدگان کوثر عاشورا و منتظران وراثت صالحان به مرگ ذلت بار و به اسارت غرب و شرق تن دردهند )

رجز می خوانددرحالی  که خون ازبازویش می ریخت

صدای پر طنین او              گهی با ناله  می آمیخت

رجز  می خواند   با  رخسار زرد و      پیکری  خسته

ز  خاک کربلا          بر روی زردش       گرد بنشسته

رجز می خواندبی پروا     بسی آسوده بود از خویش

چو باران تیر می بارید و    او می تاخت بی تشویش

رجز می خواند پی در پی    همی با لحن  سوزانش

جگر تفتیده     لب خشکیده        بر دل داغ  یارانش

رجز خوانان برد آب و               ز هرسو تیر می بارد

گرفته مشک بر دندان         عجب حال خوشی دارد

به ناگه پای آن چابک سوار                 افتاد از رفتن

لبانش مهر و         شد خاموش دیگر از رجز خواندن

یکی تیر از قضا آمد به مشک و            آب شد نازل

ز تقدیر الهی                      ماند در حیرت ابوفاضل


کلمات کلیدی:   عاشورا ،امام خمینی ،اهلبیت عصمت ،معارف