طلوع خونین حقیقت (شب دهم محرم)
ساعت ٦:٢٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳۸٧  

(شهید مطهری:

معاویه در زمان خلافتش با اجیر کردن روحانیونی مثل ابوهریره کاملا عامل روحانیت را علاوه بر عامل دیانت استخدام کرد .

و بدین ترتیب چهار عامل زیر را در اختیار داشت:

عامل سیاست و پست های سیاسی -عامل ثروت -عامل دیانت -عامل روحانیت و طبقۀ روحانیین.)

دین خدا    به باطل آمیختند

مردم کوفه را       برانگیختند

بر سر فرزند علی     ریختند

آن یکی   می برد

و آن یکی می برد

سر حقیقت را         بریدند

آتش به خیمه اش کشیدند

 ..................................

افق  سراسر همه تاریک بود

خیمۀ دین به فتنه نزدیک بود

راه خدا        صراط باریک بود

کوفه      آلوده بود

غرق در شبهه بود

حق  ز  سر نیزه    طلوع کرد

چهرۀ خونین     و     پر از گرد


کلمات کلیدی:   عاشورا ،اهلبیت عصمت ،معارف ،شهید مطهری