بین دو نیمه
ساعت ۸:٠٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٧  

                             با اجازۀ سحر و همه مهمانان میز گفتگو؛

رسول پیشنهاد کرد ، یک کمی بکش توی خاکی ، نمی خواستم به این زودی بزنم بغل ، ولی حالا که سحر هم چند سوأل اساسی کرده کمی از موضوع فاصله بگیرم، انشاءالله یکی دو شب دیگه دو باره بر می گردیم بحث را ادامه می دهیم؛فعلا"میخواهم کامنت هایی را که در قالب شعر ، تازگی برای بچه ها گذاشتم ، به نمایش بگذارم ، شاید مشتری پیدا کنه ، بحر طویل را هم تمام کنم ، دو باره  برویم پشت میز گفتگو  

با---بیتا

همۀ راهها بسته          ولی یه چیزی بمن میگه
توی بن بست نیستی          خوب نیگا کن
از پنجرۀ دلت       یکی داره میاد تو
چرا اینقد مه     خیلی فولو ی
نه نه  فولو نیست     دارم می بینمش
نکنه خداست     ای بابا
خداکه دیدنی نیس      نکنه خودمم
یعنی...
آره بابامثل اینکه خودمو گم کرده بودما
خوب حالا چیکار کنیم؟
راه بیافت بریم    تازه پیدات کردم
خیلی باهات حرف دارم     دیگه تنهام نذاریا...  
میخوام یه کارایی بکنم     تو هوامو داشته باش
جای بدی نمیحوام برم     برم یه سری بدلم بزنم
نبادا یه غریبه اومده باشه     خلاصه اگه همه چیزامو...
دلم که ماله خودمه     خودمونیما خیلی لطیفه
من باهاش عشق می کنم
امان از اون وقتی نخاد کسی و راه بده
هیچ کی حریفش نمیشه
خوب بریم خونمونو تر تمیز کنیم
خدارو چی دیدی
شاید یکی از اون دوستای قدیمی
به دلش افتادو در خونمونو زد
آره خونه باشم بهتره
آخه بد اون بیاد،خونه نباشم
برو بریم...

.....................................

با--- سیاوش (خورشید پنهان)

چرا خورشید خاموش است نامت؟     مگر بر پاست در جانت قیامت؟

و یا خورشید جانت پشت ابر است؟    به پنهان گیری از آن استعانت؟---9 بهمن

.........................................................................................

با---امیر حسین فلاح پور(مجنون حسین ابن علی)

*شعر  زیبای تو   محزونم     کرد     غرق  آتش   دل   مجنونم   کرد

چشمم از اشک زده حلقه ، بلی    همرهی   با دل  پر خونم    کرد --14 دی

*گرفته ام پیام دل انگیز آب و علقمه ات    خدا "صله"دهدت از دو دست فاطمه ات--25دی

*"امیری حسین   و   نعم الامیر"      اسیرم،اسیرم، اسیرم،اسیر

چه زیباست بیچاره مجنون شود     ز مجنون خود این لقب را مگیر ---7 بهمن

.....................................................................................................

با---سحر

*ای مرغ سحر! سحر شد آواز چه شد؟     شب رفت ، سحر آمده پرواز چه شد؟-9 بهمن

*سلام نیمه شبی،بر قناری سحری     نخوانده مرغ سحر،کی به ما رسد ثمری-8بهمن

* شب جمعه در میخانه باز است        شراب آ ن شب از جنس نیاز است

قلندر  چون ببندد درب  قلعه            همیشه روی ما دروازه باز است

کند بیرون ز شهر م ، گویم ای دل     پریشانی سزای عشق باز است -١٧ بهمن

...................................................................................................................

با---آیات آسمانی

*با دعای سحری کوفته ام این درگاه     گرچه در پیله فرو رفته و گم کردم راه--9 بهمن

................................................................................................................

با---شاخ نبات

*آنجا که سخن زحضرت سجاد است     یا زمزمه های زینت عبّاد است

بهتر که  ادب پیشه کنم    "دم" نزنم     اظهار نظر ز چون منی ، بیداد است--4 بهمن

...............................................................................................................

با---گنجینۀ حکمت (خازن)

*زاهدی پیشه کن ای دل      پای بیرون بکش از گل

د ر   د ر و ا ز ه  به بندند      به ر و یت ،د ل غا فل

*خدایا ا ز حر ا مم د و ر گر د ا ن     بر م  مکر و ه  ر ا  منفو ر گر د ا ن

ز "حبل الله" چنگم  ر ا  مکن  با ز     مر ا  با  ا و لیا  محشو ر  گر د ا ن

*"من حیث لا یحتسب" ،  گره گشای من است .

کلید هر مشکلی ، بسته به  تقو ا ی  ما ا ست .

*خازن  گنجینۀ  "آل عبا"     مهدی موعود چه داده ترا؟

یاد نمودی تو از آن صحنه ای     که اسب بی صاحبی آمد...---9 بهمن

..........................................................................................

با---کریمۀ ملزم (پیام زن)

*عشق با پروانه سودا می کند     سر ز زخم کهنه اش وا می کند

شعله ور خاکستر دل می شود     صاحب دل سخت رسوا می کند-11 بهمن

*نیاز نیست آمدن کس به خواندنت آرد=سکوت مطلق تو کنج "سجن"آواز است-12بهمن

....................................................................................................................

با---نسترن

*نسترن را ناز باید کرد لیکن "کعب نی"     در کنار نعش بابایش نوازش می کند--27 دی

....................................................................................................................

با---ن.ا

*سری به مانزدی نون-الف(ن.ا) برنجیدی؟=مگر زخسته دلان شیوۀ بدی دیدی؟-11بهمن

 ...................................................................................................................

با----وحید(مسیر زندگی)  12بهمن

*مستانه زدی خنده نگفتی که گناهست     در خلوت دل رفته ،  گمان کهف و پناهست
  ................................................................................................................

*با---افسانه

*سلام من به فسا نه ترین ا فسا نه             که نا م خو یشتن را نهاد پر و ا نه

*پر و ا نه   بما نی   و  نگیر ی  د و ری             از شمع وجودی که چنان آبت کرد-٢٩دی

 *اشگ  محصو ل  د ل  غمز د گا ن  ا ست  که  با ر ید ن  آ ن
  

نه  به  د ستو ر   من   ا ست   و   نه   بفر ما ن    تو ا ست -١٣بهمن 

 .............................................................................................

*با---حاج عادل (برادلم)

پرستوی مهاجری و یا زنسل سوخته؟   موی سپید  گویدم،که عمر خود فروخته-١٢بهمن

 ....................................................................................................................

*با---محمد (هویت) ١٣ بهمن

  هو یت دارم  و   گم  کرده ام  آیینه خود  را   چراغی می زند سوسو مدام اندر پی آنم

 ..................................................................................................................

با---بانوی بی نشان

ای بی نشان! نشانه ز یارم نمیدهی؟     گم کرده ام مسیر ، امانم ز گمرهی-١٢بهمن

 ..................................................................................................................

با---شیما-١٣بهمن

مگر ممکن بود ، یار تو ، از تو بی خبر باشد؟    

مگر ممکن بود، او را بخوانی، بی أثر باشد؟

مگر سنگ است قلب او و یا جز عاطفه دارد؟

و صال آن پری چهره ، و لیکن پر خطر باشد .

.........................................................

 با---علی

صد حیف علی صدقی ما بست قلم را     ای کاش دگر باره قلم دست بگیرد-١۴ بهمن

...............................................................................................................

با---نمکدون

دعوت کنی ام به ترک آن روزی که     همواره خوشم از آنکه کودک صفتم-١۴ بهمن

*ای نمکدان و کمی هم نمکی .     پاسخم را بده حتی کمکی .

ابتدا گوی که عنوانت چیست؟     نام ، نه ، گمشدۀ جانت کیست؟

تو اگر مقصد من می پرسی .     ابتدا گوی ، تو هم "پا قرصی"؟

بسته ای پای دل خویش کجا؟     تا سر قلّه می آیی با ما؟

قله ما رد یک سلسله است؟     یا هدف هات جزاین مسأله است؟

القرض گر هدفم می پرسی؟     صبر کن تا به جوابت برسی .

رصدم کن که طی طول مسیر .     می شود باز مچ بستۀ پیر .

.............................................................................................................

با---دل شد گان

*دلشده ، دل می شود؟ یاکه بماند خراب     آه از این معرکه ، وای ز روز حساب

 *یاد قیصر(امین پور)زنده کردی    زنده باد     وآن  دل  پر دردش  آوردی  به یاد

همنشین نی شدی ای دلشده     هستی ات در پای  نی  بر باد باد 

...........................................................................................................

با---یک نسل سومی-٢ بهمن

*ای نسل سومی تو امیدت فز و ن تر است     از من ، که مر ز  نیمۀ قرنم ز سر گذشت

دیدار با  مسیح  ا گر  شد   نصیب   تو            بر او سلام رسان و بگو غزّه چون گذشت

...................................................................................................................

با---خادمین خدیجة کبری-١٧ بهمن

بار الها عمر رفت و من هماره در قیامم     کی سجودت می کند آنکه رکوعش را نکرده؟

.................................................................................................................

با---امین ١٧ بهمن

آیه ها کربلا خو شر نگ  بو د      یا که چون رنگ خدا بی رنگ بود

کوفیان هفت رنگ  بی صفت     جنگ شان تنها ز ر و ی رنگ بو د

.......................................................................................

با---حسین روانبخش(یک جرعه تا ملکوت)

  خدا یا خادمی بر  "اهل بیتم"      و یا مهدی نظر کرده به بیتم

  بحق شاعران    "اهل بیتی"       بدارم دوست "دعبل" هم "کمیتم"  -17 بهمن

 .....................................................................................................

 با---عسل - ١٧ بهمن

 تو از جنس عسل باشی و من جنس زنبورم

تو غرق آرزو در ابری و از آسمان  دورم

چرا لینک مرا خواهی چه دیدی بین اشعارم

نمیدانی مگر عمری گذشته از من و اندر لب گورم

...................................................................

 


کلمات کلیدی:   معارف