اربعین و دل زینب
ساعت ٢:٠۳ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٥ بهمن ۱۳۸٧  

(شهید مطهری: زینب ... عظمتی ... در دامن زهرا.س و از تربیت علی.ع به دست آورده بود،‌درعین حال زینب بعد از کربلا ...شخصیت و عظمت بیشتری دارد-حماسۀ حسینی جلد١ صفحۀ١٧۶....دم دروازۀ کوفه دخترعلی، دختر فاطمه،... تجلی پیدا می کند...شجاعت علی<را>با حیای زنانگی درهم آمیخته بود--حماسۀ حسینی جلد ١ صفحۀ ٣٣۵ )

دل زینب  ،  دل زینب

که شده مسجدزینب

نبود جز تو  در این دل

که تویی مرشد زینب          در مسجد سینه چهل شب

                                     احیا       بگرفته         زینب

                یا حبیبی،یا حبیبی،یا حبیبی،یا حبیبی 

 

همه شب یادتو بودم

به خدا  کنج    خرابه

همه جا ذکر تو گفتم

به سکوت وبه خطابه           آمد    زینب      ز   اسارت

                                      آمد     زینب     به    زیارت

                یا حبیبی،یا حبیبی،یا حبیبی،یا حبیبی

 

پس ازاین چلّه نشینی

به  وصال  تو  رسیدم

تو مپرس  از  رخ زردم

منگر   موی    سپیدم          من   زینب   چلّه   نشینم

                                      من   کوه   صبر   و   یقینم

                یا حبیبی،یا حبیبی،یا حبیبی،یا حبیبی

 

دل زینب   ،   دل زینب

بگرفت  از  تو   وجاهت

به  خدا  هستی  زینب

شده   محتاج   نگاهت          تنها  رفتی  سوی  معراج

                                        کردی   دل  من  را  تاراج

                یا حبیبی،یا حبیبی،یا حبیبی،یا حبیبی

غم    معمار   دل    من

همۀ هستی من ساخت

پس از آن کشتی دل را

وسط  دجله   بیانداخت           با دل زخمی و مجروحم

                                        در طوفان کشتی نوحم

            یا حبیبی،یا حبیبی،یا حبیبی،یا حبیبی

 ....................................................................................................................

 درپاسخ به سید حسین روانبخش

وصال حضرت دلبر چو دال کرده قدم          هزارشکر،نهادم براین مزار قدم

....................................................................................................................

درپاسخ به حرفهای بی عنوان(آزاده):
دوست آتش زد به قلبم،همچو شمع ام کرده است
سوخت جانم،یا چراغ راه جمع ام کرده است
گرد خاکستر،چه می خواهند این پروانه ها
حکمتی دارد یقین،کاین حال و وضع ام کرده است

 

 


کلمات کلیدی:   شهید مطهری ،اربعین ،اهلبیت عصمت ،معارف