زندگی
ساعت ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٦  

زندگانى غیر از استغفار نیست                       غیر، از درک حضور یار نیست

روى برگردان مشو از آینه                               خود فراموشى به جز انکار نیست

زندگى بی یار یعنى: خودکشى                      خود فروشى سنت ابرار نیست

دلبر بیرحم ما عاشق کش است                      آن دل آرا محرم اغیار نیست

چھره زیبایش وجه بوالحسن                            کو متاعش نزد ھر عطار نیست

قلب ویران چشمه آب حیات                            سنگ قلبى وصف جز فجار نیست

پس فرو میریزم این دیوار دل                            قلب سنگی خانه غفار نیست

[و لا تکونوا کالذین نسوا الله فأنسهم انفسهم...:
نباشید مانند کسانى که خدا را فراموش کردند و در نتیجه ھویت خود را برباد دادند]
سوره حشر آیه 19


کلمات کلیدی:   معارف ،اهلبیت عصمت