نجوای جمعه
ساعت ٢:٠٠ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٥ آبان ۱۳۸٦  

یوسف مصر! خدا را! مددی                       عمر بگذشت، بما سر نزدی

ای کمان ابرویم از تیر غمت                      آش ولاش است قلوب صمدی


کلمات کلیدی:   معارف ،نجوای جمعه