غمهای فاطمه بعداز رسول خدا
ساعت ۱:٠۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢ اسفند ۱۳۸۸  

نوحه هیئت خانواده شهدا
به مناسبت رحلت پیامبر اکرم(ص)

رفتی     پدر     ندیدی     احوال و سرنوشتم
من سرگذشت خود را     با خون به درنوشتم
شام    غریبان    پیمبرشده-واویلا
خانه نشین فاتح خیبر شده-واویلا
یافاطمه    یافاطمه   یازهرا-یازهرا

با قامتی       خمیده      در کوچه  می دویدم
تا مکتبت         بماند     فریاد     می کشیدم
 شام غریبان   پیمبر   شده-واویلا
خانه نشین فاتح خیبر شده-واویلا
یافاطمه    یافاطمه   یازهرا-یازهرا


کلمات کلیدی:   اهلبیت عصمت ،معارف