شهادت امام رضا(ع)
ساعت ٢:٠٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢ اسفند ۱۳۸۸  

نوحه هیئت خانواده شهدا
در رثای شهادت امام رضا(ع)

بوده   در عالم      ولی المومنین
دین فروشی خوانده اورا جانشین
مظهر    تزویر---چهره پوشانده(1)
قاتلش خودرا---شیعه می خوانده
ای رضا  جانم---ای رضا جانم

گشته   آغاز    قیام فاطمه(2)
داده  زهرا  بر سکوتش خاتمه
بر سر این راه---داده جانش را
کرده بی مادر---کودکانش   را
فاطمه   جانم---فاطمه   جانم
........................................
1-در بین دشمنان ائمه علیه السلام ، مأمون از همه عالم تر بود به طوری که برخی از بزرگان نیز مأمون را شیعه پنداشته اند.

2-شیعیان فرا رسیدن ماه ربیع را به فال نیک می گیرند
و حال آنکه حلول ماه ربیع با حرکت اعتراض آمیز فاطمه زهرا(س) توأم است؛ اعتراضی که تا شهادت آن حضرت ادامه داشت .  


کلمات کلیدی:   معارف ،اهلبیت عصمت