کیش و مات
ساعت ٢:۱٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢ اسفند ۱۳۸۸  

کیش و ماتم کیش و ماتم کیش و مات

کی از این گرداب می یابم نجات

صفحه شطرنج بازی نفس من

کیش کردم خویش و کردم خویش مات

.......................................................

من ماتم و تو مات و همه خلق جهان مات

او کیست بدینسان همه را مات نموده

از جنت خود کیش نمود آدم و حوا

با کیش وسپس مات دل از خلق ربوده

فریاد من است و دل بیرحم مقدْر

یا آنکه خدا از دو لبم شعر سروده

حیران زده ام , مات ویا مست و خرابم؟!

یا این سخنان جز هذیان هیچ نبوده ؟!

والله ! که من گشمده خویش و برونم

واز آتیه ام نیز ملولم و خموده

تا کی من سرگشته دهدکیش که ماتم

کز "عالم زر"  جان مرا مات نموده

نامید چگونه شوم از مخزن غیبش ؟!

آنجا که خودش مرحمت خویش ستوده


کلمات کلیدی:   معارف ،کارت شناسایی