میلاد امام رضا (ع)
ساعت ٢:۱۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٦  

اى رقم هشت! چه دربطن تست

کیست که سرّت بشناسد درست

چار [4] که چون کعبه مکعب بود

نیمى از آن منزلت و قدر تست

کعبه مگو، بلکه "على زادگاه"

هر چه جدا شد ز على، گشت سست

هشت! چهار تو، نماد على است

چار[4] دگر جلوه نور نخست

پس رقم هشت "محمد على" است

شیعہ نھالیست کزین نام رست

رمز تشیع عدد ھشت گشت

ھشت بود رمز صراط درست

*پیامبراکرم(ص) امام هشتم را بضعه و پاره تن خود نامید.


کلمات کلیدی:   معارف ،اهلبیت عصمت