تقدم مشروعیت
ساعت ٦:٢۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٩  

با فرض این که خط امام بر دو پایه مشروعیت دینی و مشروعیت مردمی استوار باشد , باید به یک سوال اساسی پاسخ داد!

سوال:

کدام یک از دو پایه فوق بر دیگری تقدم دارد؟

جواب:

١-اگر مقصود از مشروعیت , اعتبار دینی باشد , مسلما مشروعیت دینی به مشروعیت مردمی تقدم دارد و مشروعیت مردمی فرع بر مشروعیت دینی خواهد بود! 

٢-اگر مقصود از مشروعیت , ستونی باشد که حکومت بدون اتکای بر آن  , شکل نخواهد گرفت و استمرار نخواهد یافت تقدم با مشروعیت مردمی است!

شرح:

تقدیر الهی همواره بر این قرار داشته است که آنچه را مردم بخواهند محقق شود.

مردم چه عافیت طلب باشند و چه عاقبت اندیش , به خواسته شان خواهند رسید.

آیه مشهور "ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم" از جمله آیاتی است که نشان می دهد , در تقدیر الهی , خواسته های اقوام و ملت ها نقش قطعی در سرنوشت آنان دارد. اعم از مسلمان و غیر مسلمان! مشروط بر این که شروط زیر را دارا باشند!

١-خواست لفظی کافی نیست!

٢-برای دستیابی به خواسته های‌شان باید قبول هزینه کنند!

هزینه کردن شرط لازم است ولی شرط کافی نیست!

٣-شرط کافی , "ایجاد ظرفیت لازم" است!

درخواست کننده باید ظرفیت لازم متناسب با خواسته اش را ایجاد کرده باشد!

به عبارت دیگر خواست مردم ممکن است ارزشی نباشد!

اگر مردم "ارزش مدار" باشند ارزش ها حاکم می شود!

اگر مردم نخواهند , حکومت دینی شکل نمی گیرد!

البته هر ملتی که با ارزش ها بیگانه باشد , مشروعیت الهی ندارد , و از طرف ارزش مداران نهی از منکر خواهد شد.

حاکمیت همواره با خواست اکثریت همراه است اگرچه در ظاهر خانواده کوچکی بر اکثریت مردم حکومت کنند!

خواست و ظرفیت مردم رژیم ها را حاکم می کند و پایدار یا متزلزل می سازد!

مردم زمان صفویه , افشاریان , زندیه , قاجاریه , پهلوی مستعد پذیرش حکومت های زمان خود بودند!

نظام جمهوری اسلامی هم بر اساس ظرفیت و استعداد مردم به صحنه آمده و تا زمانی که مردم بخواهند برقرار می ماند!

البته هر فرد مسلمان موظف به ادای تکلیف است و تکلیف را هم  شرع مشخص می کند و کسی اجازه ندارد که با اتکای به عرفان و حکمت , با ظواهر شرع پیغمبراکرم مخالفت کند!   

نتیجه می گیریم که پایه های خط امام از زاویه "حکمت" و "تکلیف" دو تعریف متفاوت دارد , حکمت برای ما شناخت ایجاد می کند و تکلیف "بایدها و نبایدها را" معین می نماید :

١-حکمت الهی ایجاب می کند که استعداد و مستعد بودن مردم موجب شکل گیری و تعیین نوع حاکمیت ها شود!

٢-حاکمیت دینی بدون خواست مردم دین مدار به وجود نخواهد آمد و حفظ آن به استمرار خواست اکثریت مردم است!


کلمات کلیدی:   سیاسی ،امام خمینی ،معارف ،انقلاب