نجوای جمعه
ساعت ۸:۱٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٧ آبان ۱۳۸٦  

آثارگنه به چهره ام پیدا شد

آمد شب جمعه، رو سیه رسوا شد

باران انابه نازل از چشمانم 

درهای عنایت الهی واشد


کلمات کلیدی:   معارف ،نجوای جمعه