مشایی و جمهوری یازدهم
ساعت ۳:٤۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٩  

مشایی در دیدار با ملک عبدالله پادشاه اردن

١-طبیعی است که تیم احمدی نژاد از فردای انتخابات دهم در اندیشه انتخابات یازدهم باشد.

٢-بی تردید مشایی نقش مهمی در هدف گذاری های تیم احمدی نژاد دارد.

٣-قدر مسلم مشایی مانند هر فرد دارای اندیشه ای از "پکیج فکری" برخوردار است.

۴-در کلیه فعالیت ها و جهت گیری های مشایی , آینده نگری او دخیل است.

۵-به گمان شما دیدار مشایی با ملک عبدالله کدام "پازل" از "پکیج" اندیشه سیاسی مشایی را تشکیل می دهد و ارتباط آن با انتخابات یازدهم ریاست جمهوری چیست؟


کلمات کلیدی:   مشایی ،انتخابات ،احمدی نژاد