اسلام آمریکایی
ساعت ۱۱:٠٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٩  

 

در یک دسته بندی کلی

اسلام سیاسی را می توان به دو دسته اسلام ناب و اسلام انحرافی تقسیم بندی کرد:

البته اسلام ناب موضوع این پست نیست در عین حال اسلام ناب دارای سطوح و گرایشات مختلفی است که از یک منظر متکی بر فقه جواهری و از منظر دیگری پاسخگوی مقتضیات زمان است.

اما اسلام انحرافی در فضای امروز ایران اسلامی خود با سه چهره (گرایش) شناخته می‌شود که تنها یکی از آن سه گرایش با غربگرایی مشابهت دارد و برچسب اسلام آمریکایی برای آنان دشوار نیست.

لذا در اینجا فقط برای یکی از سه چهره مزبور برچسب اسلام آمریکایی مناسب است و برای دو چهره دیگر لقب اسلام انگلیسی و اسلام اسرائیلی مناسب تر می باشد. هرچند که هر سه گرایش یاد شده از اتاق فکر مشترکی در آن سوی مرز برخوردار باشند.

دو گرایش از این سه گرایش بر طبل جدایی دین از سیاست می‌کوبند اما گرایش سوم نه تنها جدایی دین از سیاست را مردود اعلام می‌کند بلکه ایدئولوژی خود را بر پایه حکومت مقتدرانه دینی و خلافت گونه ای که مردم در آن نقشی ندارند به نمایش می‌گذارد.

صورت نمایشی دو گرایش اول که جدایی دین از سیاست را سرلوحه فعالیت خود می‌دانند متضاد به نظر می‌رسد؛

یک گروه که شعار جدایی دین از سیاست را با گرایش دین زدایی از صحنه سیاسی به نمایش می‌گذارد به اسلام غربگرا و لیبرالیستی و اسلامی با پرستیژ آمریکایی مشابه است.

 و گروه دیگری که با همان شعار ولی با گرایش سیاست زدایی از صحنه دین ایفای نقش می‌کنند و پرچمدار سنت گرایی ناکارآمد، عرفان صوفی گرانه , افیون توده ها بوده و فریبکارانه مردم را به خروج از صحنه می‌راند، به اسلام انگلیسی تشابه دارد.

دو اسلام یاد شده (آمریکایی و انگلیسی) نقش دو لبه قیچی را برای قطع نهال انقلاب اسلامی ایفا می‌کنند اما گروه سوم اسلام انحرافی را که اسلام اسرائیلی نامگذاری شده است اگرچه نقش دسته قیچی را دارد و کمر به تخریب محتوایی انقلاب اسلامی بسته ولی به جنگ زرگری اسلام آمریکایی و اسلام انگلیسی درآمده است زیرا که:

اولا با نفی آن دو جای پای خود را استحکام بخشد

ثانیا اسلام آمریکایی و اسلام انگلیسی را به دو اقلیت آلترناتیو تبدیل کند که در صورت حذف اسلام اسرائیلی، یکی از دو اسلام یادشده نقش جایگزین را ایفا نمایند.

لذا با توجه به آنچه به ترسیم کشیده شد، جنگ زرگری موجود بین سه اسلام یاد شده در بین پرچمداران و سیاهه لشکر آن سه گرایش از این منظر نیز قابل تامل است.


کلمات کلیدی:   سیاسی ،انقلاب