میلاد الرضا(ع)
ساعت ۱٠:٢٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱ آذر ۱۳۸٦  

میلاد ھشت گذشت، شد آغاز انتظار

روزی ز در در آید و غوغا کند نگار


کلمات کلیدی:   معارف ،اهلبیت عصمت