حاشیه 25 بهمن به روایت تصویر
ساعت ٧:٢۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٩  

شهید صانع ژاله اهل پاوه

شهید محمد مختاری اهل تهران

برخی از چهره هایی که در اعتراض به راهپیمایان ٢۵ بهمن تظاهرات کردند

منبع عکس ها سایت آینده

.......................................................................................

گمان دارم تصاویر فوق نشان دهنده تحولاتی است که در حوزه فرهنگی و اجتماعی در جامعه ایرانی در حال وقوع است. اگرچه در حال حاضر از نظر کمیت قابل توجه نباشد!

اگر صاحبان این ۴ عکس دارای گرایش سیاسی واحدی باشند , جامعه تحلیلی ما واحد خواهد بود ولی اگر گرایش سیاسی ٢شهید فوق با گرایش سیاسی دختران تظاهر کننده ضد هم باشد آنگاه باید دو جامعه مجزا از هم را مورد بررسی قرار داد!

حال به نظر شما

 این تصاویر چه پیام فرهنگی برای نخبگان جامعه ما دارد؟


کلمات کلیدی:   اجتماعی ،سیاسی ،25 بهمن