خرسواری
ساعت ۱۱:٥٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٩  

پیران خرفت         بارکش    را           تا گور کشند  پشت شان بار

یک مشت علف  برایشان بس          تا   نوکریت کنند         صد بار

نامرد!!!   بس است خرسواری          کم بار بکش از این نگون سار

                                        *****

ای نفس حدیث خویش گفتی          هر   روز    روی به  ینجه بازار!

یک مشت علف نموده ات مست      نعره مزن!!!  این همه  به بازار

عرعر  ز چه می کنی   مداوم!!         بگذشت  ز پل  خر    خریدار!!

یک عمر گرفت   از   تو   کولی!!        تا خویش  رساند  صدر دربار 

پائین  نشد  از   خر   مرادش؟!        حتما"  شده ای  برایش  ابزار

ای خر تو فریب خورده ای هش!      برگرده ی تست این همه بار!!!   


کلمات کلیدی:   اجتماعی ،طنز