آخرین پست 89
ساعت ۱٢:٥۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٩  

بدون شرح؛

ضمن خداحافظی زودرس

در روزهای پایانی سال جاری

به امید سالی توام با موفقیت در ١٣٩٠

در آخرین پست ١٣٨٩ 

اولین پست ٨٩ را مرور کردم

سال هشت و هشت با تلخی گذشت

می ندانستم چه بذری کشت گشت

 حالیا هشتادونه  از ره رسید

می کنم برداشت کشت هشت و هشت

 از مکافات عمل غافل مشو

کز درون کوزه بحران کرده نشت

 اندر آن خمره خدا داند چه بود

از چه افرادی ز بام افتاد تشت

 ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم

کفر می خواهد نماید بازگشت

 کفر شاید آید اما تحت دین

پوششی دینی ولی قومی پلشت

 تا نگیرد از خمینی انتقام

این جماعت هیچ آسوده نگشت

 شعر ما باشد ضمیرش مستتر

دسته ای این سوی یا آن سوی دشت

 بهتر آن باشد حدیث دیگران

گفته نا گردد برای دلبران


کلمات کلیدی:   امام خمینی ،انتخابات ،انجمن حجتیه ،سیاسی