پیشواز 1390
ساعت ۳:٥٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٩  

از    در    آمد    عید    نوروز     نود          هست    فرسخها   مرا   تا سال صد

چونکه١٠٠ آید٩٠هم پیش ماست؟          این٩٠یعنی که راهم هست راست؟!

ای٩٠ !!          ای صفر  تو  ۵٧ !!            چل چلی کم کن زمان از دست رفت!!

۴٠٠  در پیش و  ما   اندر  خیال!!            بیش  از ٣٠  سال  ,  دائم  قیل و قال!!

گفته بودم قیل وقال است انقلاب            کم   دکان داری نما !! خانه خراب !!!!!

تا به کی در فکر حذف این و آن ؟!           کو کشاورزی؟! چه شد پس آب و نان؟!

گر مؤذن های خوش اندیشه ایم!           جای  بحث و فحص   اهل   تیشه ایم!!

کو زبان انقلابت !!     ای فصیح !!           سیره ی احمد(ص) و اخلاق مسیح ؟!!

با هیاهو عقل حاکم می شود؟!!           بلکه   حکمت  این میان گم می شود!

عقل شد بر مرکب نفسم سوار؟!           یا  چموش نفس      کرده  عقل  بار ؟!

ای ٩٠ !!دست ازسرما میکشی؟!          یا  زمن  خواهی  ,  نمایم  سرکشی؟!

غیرتم را کشته ام , کافی نشد؟!           آبرویم   شسته ام   ,     کافی نشد ؟!

ای ٩٠ !!        ای حاصل    ٨٨  !!          خوب می فهمم چه بذری کشت گشت!

بشکند  آن دستک   برنامه ریز !!          کین چنین   بنمود   آشوب  و   ستیز !!


کلمات کلیدی: