نجوای جمعه
ساعت ۱:٢٦ ‎ق.ظ روز جمعه ٩ آذر ۱۳۸٦  

[...فأینما تولوا فثم وجه الله...] س:بقرة آیه:115

ھمه عمر گذشته به طواف             گرچه من گیج ام و بیرون ز مطاف

ھر کجا روی نمودم، او بود               صاحب خانه مرا داد طواف


کلمات کلیدی:   معارف ،نجوای جمعه ،کارت شناسایی