دیدگاه من در 7 پرده (پرده ششم-قسمت اول)
ساعت ۱۱:٥٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٠  
 • *پرده ششم؛ گرایشات درون جناحی اصولگرایان (نسل قدیم)
 • 1-قبل از هرچیز مجددا یادآور می شوم که ارائه این نوع دسته بندی ها مدلی است برای شناسایی گرایشات موجود در جناح های سیاسی  کشور ولی می توان مدل های دیگری نیز طراحی کرد.
 • 2-برای شناسایی گرایشات درون جناحی اصولگرایان ابتدا مجبور به تقسیم بندی این جناح به دو نسل قدیم و جدید هستیم.
 • *نسل قدیم اصولگرایان(که شامل نسل اول و دوم انقلاب می باشند) با سه گرایش قابل شناسایی اند:
 • *اصولگرایان دهه اولی(یا اصولگرایان سنتی) که در دهه اول انقلاب به جناح راست, بازار و یا محافظه کاران شناخته می شدند.
 • *اصولگرایان دهه دومی(یا اصولگرایان انقلابی) که بخشی از بدنه چپ گرایان دهه اول انقلاب, یعنی بخشی از جناح خط امامی های دهه اول شناخته می شدند.
 • *اصولگرایان دهه سومی(یا اصولگرایان ناپایدار) که گرایش مستقلی در دهه اول انقلاب نداشتند؛ رفتارشان راستگرایانه(اصولگرا) و عضویت شان در چپگرایان(خط امامی ها) تلقی می شد.
 • 3-اصولگرایان دهه اولی یا اصولگرایان سنتی:
 • *مهمترین شاخصه ی این گرایش در دهه اول را باید در ارتباط و تعامل با مرجعیت سنتی دانست, تا بدانجا که به طور عادی دستورات امام خمینی را در عرض سایر مراجع قرار داده, آن را به احکام مولوی و ارشادی تفکیک کرده و تنها در صورت صدور حکم مولوی از سوی امام خمینی, خود را ملتزم به اجرای آن می دانستند و در سایر موارد یا به عقل جمعی درون گروهی خود و یا به فتاوی سایر مراجع رجوع می کردند.
 • *بی تردید رفتار اصولگرایان سنتی در دهه اول که نمایانگر هویت فکری آنان بود, چیزی نیست که با جایگزینی آیت الله خامنه ای به جای امام خمینی, قابل تغییر باشد. لذا  هرگونه اعلام مواضع طرفداران این گرایش که با هویت فکری شان منطبق نباشد, موضعی مصلحتی و تاکتیکی شناخته می شود.
 • *همانطور که از جوهره این گرایش بر می آید, با وجود پیوند بسیار نزدیک این گرایش با آیت الله خامنه ای در دهه اول انقلاب, این گرایش نمی تواند بازوی چندان مطمئنی برای رهبری باشد.
 • 4- اصولگرایان دهه دومی یا اصولگرایان انقلابی:
 • *اصولگرایان انقلابی که ریشه در چپ خط امام دارند و رقیب سرسخت دهه اول اصولگرایان  سنتی بودند, با آغاز دهه ی دوم و تحولاتی که بعد از ارتحال امام خمینی صورت گرفت, ابتدا رقابت با جریان سازندگی را جایگزین رقابت با اصولگرایان سنتی کردند و سپس از اواخر دهه دوم انقلاب به مقابله با جریان تازه متولد شده اصلاحات روی آوردند.
 • *این گرایش درعین حال از دو خرده گرایش تشکیل شده است:
 • *شاخصه دو خرده گرایش درون اصولگرایان انقلابی را باید در میزان تعلقات آنان به آیت الله  مصباح یزدی دانست:
 • رهروان این گرایش که مواضع شان در دهه اول انقلاب علیه آقای مصباح سرسختانه بود, بعد از امام خمینی مواضع شان نسبت به مصباح یزدی تغییر کرد.
 • *یکی از خرده گرایشات اصولگرایان انقلابی, در آستانه تولد جریان اصلاح طلبی به این باور رسید: که آیت الله مصباح مفسر تیزبین اسلام ناب است.
 •  نگاه جدید آنان به آقای مصباح کار را به جایی کشاند که رابطه آنان با آیت الله مصباح به رابطه مرید و مردای شباهت پیدا کرد. بدین ترتیب پشت سر وی گام برداشتند و به راحتی از جنبه جمهوریت خط امام به جنبه اسلامیت آن غلطیدند و با جریاناتی که گرایش به جمهوریت نظام را در عرض اسلامیت آن قرارمی دادند به شدت به مبارزه برخواستند.
 • *اما خرده گرایش دیگری از اصولگرایان انقلابی, ضمن عدم تداوم مواضع سرسختانه ی خود علیه آیت الله مصباح, برخوردهای نرم تری نسبت به جریان سازندگی و اصلاحات پیشه کردند.
 • *یکی از شاخصه های خرده گرایش اخیر, تداوم ارتباط با آیت الله هاشمی رفسنجانی است و حال آنکه خرده گرایش طرفدار آیت الله مصباح, گویا قصد ندار د که از موضع  سرسختانه علیه آیت الله رفسنجانی دست بردارد.
 • *لذا می توان گفت: مهمترین شاخص شناسایی این دو خرده گرایش, منحصر به میزان  تعلق شان به آیت الله مصباح نیست بلکه تعلق و یا تعامل با آیت الله رفسنجانی نیز شاخصه ی مهم دیگری است که این دو خرده گرایش را از یکدیگر تفکیک می کند.
 • *اصولگرایان انقلابی توانستند چپ خط امام را با ترکیب اصولگرایان انقلابی+آیت الله خامنه ای باز سازی کنند و لذا بهترین جمعیت مورد نظر رهبری را برای پیشبرد اندیشه های رهبری ایجاد کردند.
 • 5-اصولگرایان دهه سومی یا اصولگرایان ناپایدار:
 • *اصولگرایان ناپایدار از نسل اول انقلاب بهره ای نبرده اند و شاید به ندرت در بین آنان از  عناصر نسل اول یافت شود.
 • *این گروه در بین جناح های دهه اول انقلاب هویت مستقلی نداشتند و با گرایشات راستگرایانه در جناح چپ خط امام بسر می بردند.
 • *تاریخ شکل گیری اولیه ی این گرایش در دهه اول را می توان  از دانشگاه علم و صنعت تهران و از دوران مسئولیت آقای...در استان آذربایجان غربی (که شائبه حجتیه یی بودن وی می رفت) دانست.
 • *نطفه ی این گروه در دهه اول بسته شد, در دهه دوم با امتزاج با جریان سازندگی خود را بالا کشید و در دهه سوم با تابلوی اصولگرایی سکان مدیرت کشور را در دست گرفت و هم اکنون(در ابتدای دهه چهارم) در حال عبور از اصولگرایی است.
 • *تغییرات شعارهای سیاسی این طیف نشان می دهد که مبانی اندیشه ی آنان با هیچ کدام از جریانات سازندگی و اصولگرایی منطبق نبوده و اردوی ١٢ ساله ی آنان در جناح اصولگرایی از ابتدا ناپایدار بوده است.
 • *حمایت آیت الله خامنه ای از این گرایش طی سال های اخیر به جهت سه ویژگی زیر بوده است:
 • ١-استکبار ستیزی
 • ٢-مستضعف گرایی
 • ٣-سخت کوشی
 • *اگرچه می توان سخت کوشی آنان را به جهت روحیات شاخص ترین عناصر آنان (دکتر احمدی نژاد) عاملی ذاتی دانست ولیکن استکبار ستیزی و مستضعف گرایی شان موقتی و متاثر از شرایط زمانی بوده است.
 • *تئوریسین های این طیف نه به درخواست های بزرگان اصولگرا توجه دارند و نه برای منشور اصولگرایی اعتنایی قائلند.
 • *اصولگرایان ناپایدار مدتی است که برای به دست گرفتن ریاست قوه مقننه و تبدیل فراکسیون اصولگرای مجلس هشتم به اقلیت مجلس نهم خیز برداشته و لذا درحال خروج علنی از جناح اصولگرا بوده و از موضع گیری صامت و یا آشکار علیه اصولگرایی استقبال می کنند.
 • *تلاش بزرگان اصولگرا برای حفظ طیف مزبور در جناح اصولگرایان به نتیجه نخواهد رسید. زیرا لازمه ی بقای طیف مزبور در جناح اصولگرایی ترک راهبردهایی است که تئوریسین های این طیف دنبال می کنند.
 • *آیت الله مصباح یزدی و شاگردانش که نقش فوق العاده ای در به قدرت رساندن این طیف داشتند, نیز به نظر می رسد که از بازگشت آنان به اردوی اصولگرایی نا امید شده اند.
 • *فعل و انفعالات مهمی درحال شکل گیری است و چه بسا پیش بینی حجةالاسلام حسین طائب(مسؤل واحد اطلاعات سپاه پاسداران که از کودتای مخملی در سال ١٣٩٠ سخن گفته بود) اشاره به همین حادثه داشته است.