دیدگاه من در7 پرده (پرده ششم قسمت دوم)
ساعت ٢:٠٦ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠  

همراه با عذر خواهی از دوستان!!!

انشاءالله در اولین فرصت جمع بندی نظراتم را پیرامون نسل جدید اصولگرایان ارائه خواهم کرد.

و در آخرین پست نیز نظرات خودم را ارائه می کنم.

شاید بعد از اتمام دو پست یاد شده فرصتی برای پاسخ به نظرات دوستان فراهم آید.