دیدگاه من در7 پرده (پرده ششم قسمت دوم)
ساعت ۱٢:۳۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٠  
همراه با عذر خواهی از دوستان!!!
انشاءالله در اولین فرصت جمع بندی نظراتم را پیرامون نسل جدید اصولگرایان ارائه خواهم کرد.
و در آخرین پست نیز نظرات خودم را ارائه می کنم.
شاید بعد از اتمام دو پست یاد شده فرصتی برای پاسخ به نظرات دوستان فراهم آید.
..............................................
مطالب فوق پوزشی بود که هنوز نتوانسته ام در صدد جبران آن برایم با این وجود و به رغم خستگی چشم و قول و قرار برنامه فردا, شروع به قلم دوانی کنم تا شاید طلسم قلمم باطل شود!
..................................................
آری برای دسته بندی نسل جدید اصولگرایان باید گفت که تقسیم بندی نسل قدیم به طور بسیار کمرنگی در نسل جدید هم وجود دارد.
ولی بنیه اصلی و کمیت اصولگرایان انقلابی در این نسل بر دو گرایش دیگر کاملا می چربد.
حال در اینجا به توضیح اجمالی ٣ گرایش اصولگرایی سنتی, انقلابی و ناپایدار در نسل جدید اصولگرایان می پردازم:
١-نسل جدید اصولگرایان سنتی
١/١-از آن جهت که حافظه ی تاریخی نسل جدید اصولگرایان سنتی, خالی از نقش مرجعیت در نهادهای مذهبی در یک نظام لائیک است. و نیز بدان سبب که پایگاه اجتماعی ولی فقیه حاضر(آیت الله خامنه ای) را با پایگاه اصولگرایان منطبق دانسته اند؛ لذا اتکای ویژه به مرجعیت را ضروری ندیده و همچنین تعلقات شان به مرجعیت و حوزه های علمیه, به مراتب کمتر از نسل گذشته ی شان بوده است.
 ٢/١-نکته فوق باعث شده؛ نسل جدید اصولگرایان سنتی از تعارضی که نسل قدیم شان با امام داشتند بی خبر و آسوده خاطر باشند و حتی(فارغ از واقعیت های تاریخی) نسل قدیم خود را پیرو پروپاقرص ولی فقیه فرض کرده و برای بازسازی صحنه تعارض امام خمینی#نسل قدیم اصولگرایان سنتی در برابر آیت الله خامنه ای احساس نیاز نکنند و شاهد تقابل آیت الله خامنه ای#نسل جدید اصولگرایان سنتی نباشیم.
٣/١-از سوی دیگر به جهت نقش محوری اقتصاد بازار در جبهه ی اصولگرایان سنتی و انتقال این گرایش به نسل جدید آنان, طبعتا" گرایشات این دسته با سوداگری اقتصادی درهم تنیده شده و حمایت آنان از هر شخص و گروهی مشروط به تداوم اصل محوری اقتصاد بازار است.
١/۴-از موضوع فوق استنباط می شود؛ در صورتی که ولی فقیه بعدی از پایگاه مخالف اصولگرایان برخیزد و یا به اقتصاد بازار توجه لازم را نداشته باشد از حمایت امروزی نسل قدیم و جدید اصولگرایان سنتی برخوردار نخواهد بود.
٢-نسل جدید اصولگرایان انقلابی:
ادامه بحث در فرصت بعدی
انشاء الله

کلمات کلیدی:   اصولگرایان ،مرجعیت