رحلت امام خمینی
ساعت ٢:٢٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳ خرداد ۱۳٩٠  

غصه

ای روح ما کجایی- فریاد از جدایی

                    دور از تو با وفایی -  اینگونه بی وفایی

پیوند ما گسستی -  با قدسیان نشستی

                   دلهای ما شکستی - خوش بی خبر زمایی

سوز غم تو کم نیست - جز غصه در دلم نیست

                   لیکن مجال دم نیست - ...

زمستان

رفت   دگر    قوت   دلهای  ما                   بشنو زنی ناله وآوای ما

آنکه به یک جامعه جان می‌دمید                جان جهان با نگهی می‌خرید

رفت و برون برد  ز تن جان ما                ...

دوگانگی

ماتم از این بلا      که آمده است                          سایه بر گلستان ما زده است

این گلستان پر از  صفا می بوُد                          زچه بابت شده دروغ آلود

نَفَسم تنگ     و    کام ها  بسته                          مرغ جان‌های دوستان خسته

کس نفهمیده   درد ما زکجاست                          بلکه درد حقیقی‌ام اینجاست

شام وصل است اینکه حیرت زاست                   یا که این دوزخ است و حاصل ما...


کلمات کلیدی:   امام خمینی