خیابان خالداسلامبولی
ساعت ۱٢:٤٠ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٠ خرداد ۱۳٩٠  

طی سال های اخیر هر وقت ایران و مصر (چه در زمان حسنی مبارک و چه بعد از سقوط وی) خواسته اند روابط دیپلماتیک برقرار کنند , شرط طرف مصری تغییر نام خیابان خالداسلامبولی بوده و طرف ایرانی این تغییر نام را به معنای عدول از انقلاب تلقی کرده و حاضر به قبول این شرط نشده است.

حال صرفنظر از این که رابطه دیپلماتیک با مصر اهمیت دارد یا ندارد لازم است به مساله ی مهمی اشاره کنم:

موضوع اصلی اینجاست که ما انقلابی های دهه ی اول هیچ گاه نخواستیم درباره ی حمایت خود از خالداسلامبولی تردید کنیم و حال آنکه امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب نه تنها هیچ وقت خالداسلامبولی را تایید نکرد بلکه ترور انورسادات(رئیس جمهور مصر) توسط خالداسلامبولی را حرکتی آمریکایی دانسته و در باره ترور انور سادات گفت: کار خودشان است.

تحلیل من از موضع امام خمینی در همان روزها چنین بود:

انورسادات با امضای پیمان صلح با اسرائیل (پیمان کمپ دیوید) بزرگترین خدمت را به منافع آمریکا و اسرائیل کرده بود وی با این کار که به معنای به رسمیت شناخته شدن اسرائیل بود , قبح مراوده اعراب با اسراییل را شکست و راه را برای سایر کشورهای عربی باز کرد تا بتوانند با اسرائیل رابطه برقرار کنند.

اما بعد از این خدمت بزرگ به آمریکا , به مهره ای سوخته برای آمریکایی ها تبدیل شد و آمریکایی ها (بویژه بعد از تحقق انقلاب اسلامی در ایران) نمی خواستند با مهره ی سوخته ی سادات بازی را ادامه دهند. لذا به گونه ای ظاهرا شرافتمندانه(لیکن به دست انقلابیون مسلمان) او را ترور کردند و زمینه را برای انتقال آرام قدرت از سادات به مبارک فراهم آوردند.

و ما متوجه این حرکت آمریکایی نشدیم در حالی که رهبرما خمینی به صراحت تاکید کرد که ترور سادات کار خودشان بوده است.

اما نه دولتمردان وقت, نه نخبگان و نه انقلابی ها هیچ کدام حاضر نشدند از امام حمایت کنند بلکه در ضمیر پنهان خود نسبت به موضع امام انتقاد هم داشتند.

 این تحلیل آن روز من بود هرچند که خودم هم جرات آن را نداشتم که مبلغ نظرات امام در باره ی ترور سادات باشم.

اما از زمان تولد گروه طالبان به نکته ی جدیدی رسیدم و به این فکر افتادم که چه بسا امام در پشت اقدام خالداسلامبولی تولد جریان طالبان را می دید, بویژه که امام حرکت انقلابیون عربستان سعودی را نیز که در همان سالهای اول انقلاب به وقوع پیوست تایید نکرد. هر چند که آل سعود در خانه ی خدا آنان را کشتار کردند.


کلمات کلیدی:   امام خمینی ،خالداسلامبولی ،مصر ،ایران