نجوای جمعه
ساعت ۱:٠٥ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ آذر ۱۳۸٦  

آرزویم هست با رقص جنون                در رکاب او بجنگم غرق خون


کلمات کلیدی:   معارف ،نجوای جمعه