جنگ فقر و غنا
ساعت ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٦  

مثل فقرا باش نه شبه عرفا

پرھیز نما عزیز از عجب و ریا

"العلم حجاب الاکبر" است اى مفلس

کن پیشه خود ستیزه فقر و غنا


کلمات کلیدی:   معارف