جایگاه سیاسی روحانیت
ساعت ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٦ خرداد ۱۳٩۱  

 بنا به گزارش سایت اصولگرای مشرق:

 تعداد روحانیون راه یافته به مجلس نهم 27 نفر است.

بنا براین گزارش تعداد نمایندگان روحانی درمجلس اول168، مجلس دوم153، مجلس سوم85، مجلس چهارم67، مجلس پنجم53، مجلس ششم38،مجلس هفتم43 و مجلس هشتم 44 نفر بوده است.

توضیح:

اگرچه با حضور روحانیت در سطوح اجرایی مخالفم و به نظرم حضور نمایندگان رهبری در نهادهای اجرایی، به پرستیژ ولی فقیه ضربه زده و خیرخواهانه می گوییم: که نمایندگان رهبری در سراسر کشور باید انگشت شمار و محدود به شخصیت های شاخصی همچون ائمه جمعه باشندکه دارای موقعیت های اجتماعی مستحکمی باشند.

 درعین حال حضور روحانیت را در مجلس ضروری می دانم و هرچند که برخی از نمایندگان روحانی مجلس های گذشته را مناسب نمایندگی نمی دانم ولی براین باورم که حضور نمایندگان روحانی مجلس (با گرایشات مختلف از مکاتب اساتید حوزوی سرشناس و شاگردان مراجع مختلف) نباید کمتر از 10 درصد کل مجلس باشد. درحالی که نه تنها روحانیت حاضر در مجالس اخیر، گرایشات مختلف حوزوی را نمایندگی نمی کنند بلکه کمیت آنها نیز از حداقل لازم کمتر است و این نکته را می توانید یکی از شاخصه های ارزیابی وضعیت موجود نظام ما تلقی نمایید.   

اما آنچه موجب این نوشتار شد، مطالب فوق نبود بلکه توجه دادن به جهت گیری سی ساله ای است که کشورمان در آن مسیر قرارگرفته و مشاهده می شود، در وضعیتی که اصولگرایان با پرچم تبعیت از روحانیت، رقبای خود را غیر اصولی می خوانند و در شرایطی که ریش و قیچی انتخابات مجلس دست آنان است، سهم روحانیت در مجلس همچنان رو به کاهش است و اصولگرایان از این تغییر و تحول ابراز نگرانی نمی کنند.