ریاست جمهوری مشایی
ساعت ۳:۳۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱  

مدتی است که می خواهم در باره تشکر از رهبری به جهت عدم استقبال از نقش جبهه پایداری در انتخابات مجلس نهم و درباره لزوم تداوم یا پایان شعارمرگ بر آمریکا چیزی بنویسم ولی تا کنون فرصت نکرده ام.

از سوی دیگر دو موضوع جدید به ذهنم خطور کرده که یکی از آنها استشمام زمینه تشکیل جوخه های ترور و دیگری بررسی احتمال ریاست جمهوری مشایی است.

حال سخن درباره استشمام تشکیل جوخه های ترور را به تامل بیشتر درباره اظهارات نچندان دور داود احمدی نژاد(برادر محمود)، درباره مسلح شدن جریان خاص، بسنده می کنم.

اما سوژه ریاست جمهوری یازدهم که همچنان می تواند منجر به ریاست جمهوری مشایی شود، خود نیز در اندک پردازشی قابل گفتگوست:

1- آیا صلاحیت مشایی تایید می شود؟

پاسخ: پیش بینی می شود که ابتدا شواری نگهبان او را ردصلاحیت میکند و سپس رهبری با هدف گرم شدن تنور انتخابات وارد عمل شده و صلاحیت او تایید می گردد.

2- آیا اصولگرایان به او رای می دهند؟

پاسخ: او نمی خواهد با رای اصولگرایان به ریاست برسد و زیربار منت اصولگرایان باشد، او در فکر جذب آرائ مخالف اصولگرایان اعم از اصلاح طلب ها، سبزها، ایرانیان خارج کشور است و لذا تبلیغات اصولگرایان -به ویژه جریانات مذهبی- علیه او موجب تقویت موقعیت او در منظر جریانات مخالف اصولگرایان است.

3- آیا اصلاح طلبان و جریان سبز به وی رای می دهند؟

پاسخ:

الف: آن دسته از اصلاح طلبان و سایر جریانهای مشابه که نسبت به خط امام پایبندی دارند، به او رای نخواهند داد.

ب: بخش دیگری از اصلاح طلبان و جریان سبز -به ویژه نسل جدید آنها- که مرام و رفتار اصولگرایان را کپی خط امام می دانند و لذا به خط امام تعلقی نداشته و بلکه مخالف آن نیز هستند، بعید نیست که به مشایی رای دهند.

4- در چه صورتی دسته<ب> اصلاح طلبان وجریان سبز به او رای می دهند؟

پاسخ: درصورتی که دو شرط زیر محقق شود 

الف:اصلاح طلبان نامزد مشهوری برای ریاست جمهوری نداشته باشند و یا کاندیدای مشهور آنان رد صلاحیت شده باشد.

ب: درصورتی که مشایی بتواند نشان دهد که مخالف سرسخت اصولگرایان است و حاضر است برای این مقابله، هزینه های سنگینی بپردازد. 

5- به نظر شما با این وجود آیا شورای نگهبان نسبت به تایید صلاحیت اصلاح طلبان مسامحه نخواهد کرد؟

پاسخ: خیر!

شورای نگهبان هم مشایی را رد صلاحیت می کند و هم کاندیدای احتمالی اصلاح طلبان را

حال نمی توانم پیش بینی کنم که آیا رهبری -برای گرم شدن تنور انتخابات- برای صلاحیت کاندیدای اصلاح طلبان هم اقدام می کند یا نه.

6- درصورت انتخاب مشایی به ریاست جمهوری یازدهم، نیروهای بسیجی و حزب اللهی چه عکس العملی نشان خواهند داد.

پاسخ:

الف: بستگی به مواضع رهبری دارد.

ب: اگر مشایی رای بیاورد رهبری با آن مخالفت نخواهد کرد.

ج- درصورت بند<ب> نیروهای بسیجی با تعبیر نوشیدن جام زهر از سوی رهبری، پیوندشان با رهبری عاطفی تر خواهد شد.

7- رهبری چگونه می تواند مشایی را تحمل کند؟

پاسخ: مشایی خواهد کوشید ضمن پیگیری آرمانهایش، اشتراکات خود را با رهبری رعایت کند.

8- آرمانهای مشایی چیست؟

پاسخ:

الف: او نشان می دهد که آرمانهایی دارد ولی تردید دارم که آرمانهای معرفی شده از طرف او بهانه برای هدف های ناشناخته دیگری نباشد.

از جمله آرمانهای که او طی سالهای اخیر به آنها تعلق نشان داده؛ مکتب ایرانی، هنر و فرهنگ ایرانی، صوفی گری و نزدیکی به دشمنان 30ساله اخیر از جمله اسرائیل است.

9- یعنی رهبری می پذیرد که وی کشور به سمت برقراری رابطه با اسرائیل ببرد؟

پاسخ:

مسلما" خیر!

او سعی می کند روی مشترکات خود با رهبری گام بزندو بی مهابا به خطوط قرمز نزدیک نخواهدشد.

10- اشتراکات وی با رهبری چیست؟

پاسخ: رهبری ضمن برخورداری از شاخصه های بارز مذهبی و انقلابی، شخصیتی روشنفکر است و مشایی می تواند از این زاویه نظر رهبری را به خود معطوف کند.

11- چشمگیرترین هدف مشایی درصورت رسیدن به ریاست جمهوری چیست؟

پاسخ: مشایی با سیمای مثبت وارد صحنه می شود، تا تخریب های احمدی نژاد را بر طرف کند به عبارت دیگر مشایی مکمل احمدی نژاد است.

احمدی نژاد بنیادهای اعتماد مردم به نظام، انقلاب و دیانت را تخریب کرد و مشایی می آید که با حفظ تابلوی جمهوری اسلامی، بر روی خرابه های احمدی نژاد نظام و دیانتی برپاسازد که بیش از هر جریانی به گرایشات پنهانی انجمن حجتیه  شباهت دارد.

12- چند درصد احتمال پیروزی مشایی را می دهید؟

پاسخ:بیش از 50 در صد به شرط زیر

الف: به شرط کاندید شدن مشایی

 ب: با فرض اینکه اصلاح طلبان نامزد مشهوری نداشته باشند.