اصلاح طلبان و انتخابات ریاست جمهوری
ساعت ٦:۱۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩۱  

سوال: آیا اصلاح طلبان در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری باید نامزد معرفی کنند؟

جواب: به سه دلیل خیر و به سه دلیل آری.

الف- به سه دلیل زیر اصلاح طلبان نباید در انتخابات نامزد معرفی کنند:

الف‌1- فضایی برای حضور موثر اصلاح طلبان وجود ندارد. همچنانکه  آیت الله موسوی خوئینی اظهار داشت: "به نظر می رسد در شرایط کنونی امکان مشارکت در انتخابات برای اصلاح طلبان و منتقدان فراهم نیست و موانع جدی در این مسیر وجود دارد و نشانه ای هم برای برون رفت از این وضعیت دیده نمی شود. گزینه هایی هم که مطرح می شود بیشتر بازی طرف مقابل است و اساس و پایه ای ندارد".

الف2- اگر اصلاح طلبان به طور جدی وارد رقابت انتخاباتی شوند و نامزد آنان از صندوق بیرون نیاید، نمی توانند طرفداران خود را نسبت به نتیجه انتخابات راضی کنند و لذا ممکن است خاطرات تلخ سال 1388تکرار شود.

الف3- اگر نامزد اصلاح طلبان از صندوق بیرون آید و دولت اصلاح طلب تشکیل شود، بی اعتمادی رهبری نسبت به کابینه اصلاح طلبان، در مواضع نهادهای تحت پوشش رهبری اثر وضعی گذاشته و موجب اختلال آنان در کار دولت اصلاحات خواهد شد.

 

ب- به سه دلیل زیر اصلاح طلبان باید در انتخابات نامزد معرفی کنند:

ب1- انتخابات همواره تبلور میزان انسجام ملی و عاملی بازدارنده در برابر تهدیدات بیگانگان بوده، لذا هرچند که جفای بیش از اندازه جناح رقیب، حضور در انتخابات را همچون سرکشیدن جام زهر تلخ و ناگوار کرده باشد، شرکت در انتخابات و توصیه به دیگران برای مشارکت در انتخابات ضرورتی شناخته شده است.   همچنانکه  آیت الله موسوی خوئینی می گوید: "تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی برگزاری یک انتخابات آزاد و شفاف است... به این ترتیب است که مخاطرات بین المللی نیز رفع خواهد شد و غربی ها متوجه خواهند بود که با یک ملت متحد و همبسته روبرو هستند.هنگامیکه ملت بطور واقعی با حکومت همراه شود، دشمنان نمی توانند به کشور فشار وارد کنند".

ب2- تیم احمدی نژاد- مشایی خود را آماده کرده که در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری، آرمانها و شعارهای اصلاح طلبان را مصادره کند و همچنانکه شعارهای اصولگرایان را ابزار پیروزی قرارداده و سپس به چشم دستمال کاغذی با اصولگرایان رفتارکرد، آرمانهای اصلاح طلبی را از مسیر انسانی- مذهبی خارج ساخته و به ابزاری برای ایجاد دیکتاتوری مترقیانه تبدیل سازد.

آری عدم حضور اصلاح طلبان در رقابت انتخاباتی، میدان را برای مصادره کنندگان خالی می کند، در چنین وضعیتی اگر اصلاح طلبان مانع از مصادره شدن آرمانهایشان نشوند خطایی تاریخی از آنها سرزده است.

ب3- اگرچه بنا به اظهارات آیت الله موسوی خوئینی ها: "انتخابات مساله اول ما نیست. مسئولیت ما بالاتر از مساله ریاست جمهوری است" لیکن نباید فراموش کرد که فضای انتخابات بستر مناسبی برای منسجم کردن خرده گرایشات درون جناحی است و سران اصلاحات نباید این فرصت را از دست بدهند. بلکه باید نسبت به عدم تشکیل مجلس (لوئی جرگه) اصلاحات پاسخگو باشند و زحمات اخیر احزاب اصلاح طلب را که برای انتخابات مجلس نهم تحت عنوان "مناسک" عرضه شد، از مرحله بالقوه بودن به فعلیت برسانند.

تشکیل مجلس اصلاحات نه تنها به وضعیت جناح اصلاح طلب سروسامان می بخشد، بلکه مدلی موفقی خواهد شد که اصولگرایان نیز از آن نسخه برداری کنند و در نتیجه روند انتخابات در کشور روند تکاملی پیداکند.

 

سوال: برایند ابعاد منفی و مثبت فوق چیست، کدام ابعاد بر ابعاد دیگر می چربد؟

جواب - به یک شرط ابعاد مثبت می چربد؛ به شرط آنکه هدف اصلاح طلبان پیروزی در انتخابات نباشد.

ج1- اصلاح طلبان تاریخچه هر چند روزیک بحران دولت خاتمی را فراموش نکرده اند و لذا تا تغییر وضعیت فعلی نباید به صدارت قوه مجریه بیاندیشند.

ج2- از آنجایی که هدف اصلاح طلبان نباید پیروزی در انتخابات باشد، نباید لیدرهای خود (مانند خاتمی) را نامزد انتخابات کنند.

ج3- اصلاح طلبان در این دوره نباید نگران جذب آرا باشند، زیرا که هرچه مردم بیشتر از آنان حمایت کنند، در فردای انتخابات پاسخگویی به آنان دشوارتر خواهد بود.

ج4-  بستر زمانی انتخابات یازدهم فرصت خوبی است تا اصلاح طلبان اشتباه گذشته خود را در تعدد نامزدهای انتخاباتی برطرف کنند و با همگرایی تشکیلاتی احزاب اصلاح طلب در قالب مجلس اصلاحات، مدلی را برای معرفی نامزد واحد به کشور عرضه نمایند.

ج5- مجلس اصلاحات بدون نقش محوری آقای خاتمی تحقق پیدا نمی کند. از سوی دیگر نباید زمان انتخابات صرف تشکیل مجلس شود، بلکه باید ابتدا با تشکیل مجلس موقت اصلاحات،  با محوریت آقای خاتمی، به روش معرفی نامزد واحد دست یافت و نامزد جناح اصلاح طلب را معرفی کرد و نیز همزمان باید کمسیونی از مجلس موقت تشکیل شود تا پیش نویس اساسنامه مجلس اصلاحات را تهیه و به تایید مجلس موقت برساند.

ج6- تشکیل مجلس اصلاحات (هرچند موقت) در انتخابات شوراهای شهرها، که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود، بسیار موثر خواهد بود.