انتقاد از خود
ساعت ۱٢:٥٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱  

دوستم بهرام علیزاده در پاسخ نظر سنجی من (در پست قبلی) نوشته بود:

"فکرکنم الان جوانان وجامعه راباگفتارعرفانی واخلاقی آشناکنیدبهتراست.ازمباحث سیاسی اکثریت متنفرشده واین تنفربه دین واعتقادات سرایت کرده. دراین باره من نظرخاصی پیداکردم ؛وآن این است؛خداازمردم فقط انسان بودن رامیخواهدونوع آن در10فرمان خلاصه شده وتمام ادیان به آن دعوت میکنند..."

من هم پاسخی برای او ارسال کردم و از آنجایی که گمان دارم بازگویی آن در یک پست مستقل، تکراری محسوب نمی شود، پاسخ وی را بطور کامل ارائه می کنم. باشد که مورد نقد دوستان واقع شود.

 

سلام همه اهل محبت بر انسانهای انسان دوست

1- بر مصداق دیدگاه امام که می گفت:"منافقین از کفار بدترند" حق با شماست و ریاکاران زاهدنما از بت پرستان لامذهب بدترند.

2- از زاویه دیگری هم حق را به شما می دهم:

آری "انسانیت عین دیانت است"

3- البته نباید فراموش کرد که بعد از بعثت پیامبر اسلام، جایی برای تبعیت از سایر ادیان الهی باقی نمی ماند.

4- درعین حال ما نگران ادبیاتی هستیم که مسیحت گرایی جدید و عرفان گرایی کاذب را مشروعیت می بخشد.

5- انسانیت جزء لاینفک اسلام ناب محمدی است. ولی چه کنیم که امروز اسلامی در جامعه ما معرفی شده که این بخش از اسلام در آن تعطیل است و نتیجه اش همین می شود که شد.

6- وظیفه ما اینستکه نشان دهیم، اسلام ناب محمدی با آنچه امروز عرضه می شود متفاوت است.

7- متاسفانه اگر بخواهیم درباره اسلام ناب سخن بگوییم، بر مصداق "چون چوب برداری گربه..." نمی توانیم از حقوق حقه اسلام دفاع قابل قبولی کنیم.

8- نباید از نظر دور داشت؛ متاسفانه در زمانهایی که ما فرصت داشتیم، به جهت "جوان اندیشی" و "خام اندیشی" ابعادی از عملکرد ما، ظلم به اسلام بوده است و لذا لازمست ابتدا انتقاد از خود کنیم.

9- متاسفانه دیده می شود که بجای انتقاد از خود، از امام خمینی انتقاد می کنیم و حال آنکه، آنچه ما کردیم، عملکرد ماست و در موارد یادشده مغایرت نظرات امام با عملکرد ما محسوس است.

10- متاسفانه دیده می شود که بجای انتقاد از خود، اسلام را ناکارامد جلوه می دهیم که این ظلم مضاعف در حق دین مبین اسلام است.

11- متاسفانه رقیب، چون در پاره از موارد، برای اثبات صحت رفتار خود، به مستندات گذشته نیاز دارد، و از جمله این مستندات خطاهای گذشته ماست، لذا آندسته از "انتقاد از خود" ما را که ممکن است آن مستندات را تضعیف کند، خروج از خط امام می نمایاند و با رسانه های فراوانش، کلام صادقانه ما را بشدت مخدوش جلوه می دهد.

12- متاسفانه رقیب، با تردستی تمام، "انتقاد از خود" ما را، دال بر خیانت ما به اسلام، انقلاب و امام و تداوم و پایبندی حزب و جناح خود به اسلام، انقلاب و خط امام معرفی می کند.

13- خدائیش، ما هم حق نداریم خطاهای امروزی خود را به گردن جناح رقیب بیاندازیم.

14- به هرحال تا بوده چنین بوده و ما چاره ای نداریم، جز اینکه اسلام ناب را، آنطور که خدا و پیامبرش می پسندند، سرلوحه خود قراردهیم، خطاهای گذشته را تکرار نکنیم، و به گردن این و آن نیاندازیم، اگرچه هیچ رسانه ای هم نداشته باشیم، باید عملکرد فردی و جمعی ما، تابلوی سلامت اندیشه ما باشد.

15- باید چنان کنیم که اگر روزگار، دوباره شاهین بخت را به دوش ما نشاند، در دوره جدید، پالوده از خطاهای گذشته، عملکرد ما موجب زینت اسلام و بشریت محمدی و ایران و ایرانی باشد.