تاملی بر مصاحبه مجیدانصاری(3)
ساعت ۱۱:٥٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۱  

نکته سوم از مصاحبه اخیر مجید انصاری با نشریه آسمان:

.... من به وضوح می‌بینم که هم در جامعه چنین علاقه‌ای وجود دارد و هم وفاق صد در صدری اصلاح‌طلبان بر روی آقای خاتمی را دور از ذهن نمی‌بینم، وقتی چنین ظرفیت بالفعلی وجود دارد چرا ما روزه شک‌دار بگیریم؟

 

توضیحات من:

با نظر ایشان- از این بابت که اقبال عمومی و درون جناحی درباره آقای خاتمی وجود دارد- موافقم و لذا از این زاویه، نامزد شدن غیر از خاتمی را می توان به "روزه شک دار" تعبیر کرد.

لیکن غیر از پارامتر اقبال عمومی و اتفاق درون جناحی، عوامل دیگری هم وجود دارد که نادیده گرفتن آنها، ما را درشناسایی وضعیت دچار خطا می کند و لحاظ نکردن آنها، خروجی محاسبات ما را با اشتباهات توام خواهد کرد. آنوقت ریسک نامزد شدن خاتمی از "روزه شک دار" هم  بیشتر خواهد بود. (شاید بتوانم برخی از این پارامترها را در لابه لای پست های آینده توضیح دهم)

اما آنچه را که در حال حاضر می خواهم بپردازم چنین است:

1- قبل از هرچیز باید راهبرد اصلاح طلبان را در انتخابات پیش رو مشخص کنیم و باید به این سوال پاسخ دهیم که درحال حاضر اصلاحات کشور مهمتر است یا پیروزی اصلاح طلبان؟

البته پاسخ روشن است، اصلاحات کشور به پیروزی اصلاح طلبان ترجیح دارد.

2- حال که اصلاح کشور بر پیروزی اصلاح طلبان ترجیح دارد، باید از نامزد شدن شخصیتی حمایت کرد که در وضعیت فعلی بیشترین قابلیت را برای اصلاح کشور دارد (خواه در جناح اصلاح طلبان باشد یا نباشد)

3- بی تردید درحال حاضر، هاشمی رفسنجانی برترین شخصیت کشور برای اصلاح امور است. لذا هرکس به اصلاح وضعیت می اندیشد، باید نامزد اولش وی باشد، هرچند که وی عضوی از جناح اصلاح طلبان نیست.

4- البته نامزد شدن هاشمی به شرطی جایز است که هاشمی بتواند تضمین لازم را - درباره عدم دخالت نهادهایی که اعلام کرده اند خود را آماده مهندسی انتخابات می کنند- به دست آورد.