سال انتخابات به خیر
ساعت ٩:۳۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۱  

بازهم سال انتخابات است

یا که هنگام دفع آفات است

 کورخواندی دوباره ای پسرک

نظراتت کمی خیالات است

 پای صندوق رو، هزاران بار

گرچه سهم تو مثل اموات است

 با خدا کن معامله همه وقت

به حضورت بسی مباهات است

 کوری چشم دشمنان نظام

کار ما حفظ این نظامات است

 گر رقیب تو هست بی انصاف

غمض عین تو، چون کرامات است

 خاتمی را ببین که با منشش

زینت صابران و سادات است

 رای در دجله ریختن، بی مزد

کار مستان در خرابات است

 ما همه تشنکام و آن ساقی  

قدحش "لوح محو و اثبات است"

 مزد ما جز رضای مهدی نیست

آن عزیزی که پرتو ذات است

 پیشه کن صبر، می رسد والعصر

کج مرو راه، کز خسارات است