الگوی ظلم ستیزی
ساعت ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢  

در صحیفه امام جلد 16 صفحه192 به نقل از امام خمینی آمده است:

"صلوات و سلام خداوند تعالی بر این حجره محقر(فاطمه.س) که جلوه گاه نور عظمت الهی و پرورشگاه زبدگان اولاد آدم است."

ایام فاطمیه در بطن خود برای همه ظلم ستیزان یادآور درس ایستادگی است. لیکن فراموش نکنیم که صرف ظلم ستیزی بدون برخورداری از یک الگوی موفق، عقلانی نیست.

اما متاسفانه اکثر دوستان اصلاح طلبی که خواستگاهشان خط امام بوده است، در خارج از خواستگاه خویش(بیرون از ریل و بستر خط امام) درحال رقابت با رقبا و ظلم ستیزی با ستم آفرینان هستند.

صریح تر بگویم: اگر خط امامی ها- مانند دهه اول انقلاب- همچنان بی آلایشی خانه زهرا.س الگوی زندگی و عدالت علوی سرلوحه شان بود، از طبقه مستضعف جامعه فاصله نمی گرفتند و نیز امکان سوﺀاستفاده رقیب از خط امام را محدود کرده و میدان را به افرادی چون احمدی نژاد نمی سپردند تا فریبکارانه، آرائ مردم طبقه پائین جامعه را به سوی خود جذب کند. 

متاسفانه الگوهای متعالی بشری دهه اول ما خط امامی ها، به علل مختلف به بایگانی سپرده شده است.

البته در تشریح چرایی آن، بی تحلیل نیستم. لیکن چون توضیح آن مفصل است، حوصله اش را ندارم. اما تاکید می کنم تنها راه عقلانی، بازگشت به سیره موفق انسان های متعالی(ائمه معصومین) است

درحالی که اصولگراها با پاسداری از ظواهر دین و بی توجه به باطن آن، خود را نماد دینگرایی جلوه می دهند ، اصلاح طلبان خط امامی نیز که در دهه اول انقلاب، به ظاهر و باطن دین پایبند بودند، ظاهرش را به اصولگراها واگذارکرده و در باطنش هم به مرز خطرناک صوفیگری نزدیک شده اند.

اگر باور خمینی این است که "سیدالشهدا تکلیف ما را روشن کرده است" معنای آن صرف درس آموزی از آزادمردی حسین.ع نیست، بلکه الگوپذیری از "آزدگی در بستر دینمداری حسین ابن علی.ع" تکلیف ماست.

سرمایه خط امامی ها، عطوفت محمدی، ساده زیستی فاطمی، عدالت علوی، صبر حسنی و ایثار حسینی است و همواره باید از این ذخیره های گرانبها ارتزاق کنند و اگر غیر از این باشد، باطن خط امام را به ظاهرش فروخته ایم...

الغرض می خواستم نوحه فاطمیه هیئت خانواده شهدای مسجد قندی را ارائه کنم و آنچه گفتم، بهانه ای بیش نبود.

 ما ذاکریم و ذکرما اسماﺀ حسناست

اسماﺀ حسنای الهی وصف زهراست

 همنشین جلیس الذاکرینیم

 همزبان با امیرالمومنینیم

 جانم زهرا – صفای دلها

 مدفون چرایی- در نیمه شبها

 مولاتی زهرا(2)

 

او لیلةالقدر است و از رموز عالم

در   اختیار او  بُوَد   کنوز  عالم

 خانه ی گِلین او قبلگاهم

 شکر حق به این خانه داده راهم

 جانم زهرا – صفای دلها

 مدفون چرایی- در نیمه شبها

 مولاتی زهرا(2)