اگر خاتمی بیاید
ساعت ٤:٠٩ ‎ق.ظ روز جمعه ۳٠ فروردین ۱۳٩٢  

ما در انتخابات 1392 ، چند هدف راهبردی را درپیش رو داریم؛ سامان بخشیدن به اقتصاد از هم پاشیده و تقویت مواضع بین المللی از جمله اهداف ما در انتخابات 92 می باشد.

ولی مهمترین هدف راهبردی ما در این انتخابات، جلوگیری از تداوم حاکمیت جریانی است که میرحسین موسوی، آنها را "رمال" نامید.

لذا اگر مهمترین هدف ما، چنین است، پس جدال اصولگرا و اصلاح طلب در این انتخابات فرعی است و جدال اصلی بین جریانات "عقل اندیش" و جریانی است که میرحسین آنها را "رمال" دانسته است.

البته نامزد شدن هیچ شخصیتی نمی تواند به میزان نامزد شدن خاتمی، ما را در دست یابی به هدف فوق امیدوارکند. درعین حال با توجه به آنچه در پست های قبلی اشاره کرده ام، نامزد شدن خاتمی را مصلحت نمی دانم. اما بااین وجود اگر خاتمی نامزد شود، نه تنها به او رای می دهم، بلکه دیگران را هم برای رای دادن به او تشویق می کنم.

حال امیدوارم

1- امیدوارم خاتمی از طرف جریانات مشکوک، با خطر ترور روبرو نشود.

2- امیدوارم شورای نگهبان منافع فراجناحی را در نظر گرفته و او را رد صلاحیت نکند.

3- امیدوارم درصورت رد صلاحیت وی توسط شورای نگهبان، رهبری پاجلو گذاشته و مانع از چنین رخدادی شود.

4- امیدوارم دوستان اصلاح طلب با اظهارات پنهان و آشکار خود باعث ترس رهبری از حاکمیت دوباره اصلاح طلبان نشوند.

5- امیدوارم مهندسان انتخاباتی، مهندسی انتخابات را به مردم واگذارند.

6- امیدوارم درصورت بیرون نیامدن خاتمی از صندوق- به هر علت که باشد- واکنش های خاتمی و اصلاح طلبان، با آرامش کامل همراه باشد.

7- امیدوارم درصورت بیرون آمدن خاتمی از صندوق، تعامل اصلاح طلبان با رهبری، خاطرات دوره 8ساله 1376تا1384 را تداعی نکند.