آیا خاتمی می آید؟
ساعت ۱٢:۳٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢  

شنبه 31 فرورردین 1392 به همراه گروهی از ایثارگران(رزمندگان دوران دفاع مقدس، زندانیان سیاسی قبل از انقلاب) و فرزندانشان با خاتمی دیدار داشتیم، موافقان و مخالفان نامزد شدن خاتمی سخن گفتند، من نیز از جمله مخالفان بودم.

بعد از ما نوبت خاتمی شد. وی سخنانش را در دوحوزه خصوصی و عمومی مطرح کرد.

در حوزه عمومی گونه ای سخن گفت که من به دوست مجاورم اشاره کردم وگفتم خاتمی با این سخنان، دارد مواضع انتخاباتی خود را اعلام می کند.

اما در صحبت خصوصی، باور مرا سست کرد و اهل مجلس را در وضعیت پنجاه پنجاه قرار داد.

بعد از پایان مجلس و در حین خروج از سالن، اتفاقا با وی روبرو شدم و دو نگرانی خودم را بی پرده تر به او گفتم. اما او نگرانی مرا نداشت و لحن او بوی کاندید شدن می داد.