هاشمی رفسنجانی گزینه سوم
ساعت ٢:۳٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٢  

بازهم حامد مرا مجبور به پرحرفی کرد.

اما حامد چگونه مرا به حرف کشید

باسلام   حاج محسن گرامی با توجه به اینکه احتمال حضور سید مظلوم ما آقای خاتمی در  انتخابات کمتر شده است، البته این نظر ایشان  شاید بااظهار مخالفت جنابعالی و دوستان در حضور ایشان که ما تصویرش را در سایت ها دیدیم، قوی تر شده است!! ..... نظر حضرت عالی در خصوص کاندیداتوری آیت الله هاشمی به جای ایشان چیست؟ و اگر ایشان با حمایت اصلاح طلبان و اصولگرایان منتقد، بیایند احتمال پیروزی شان چقدر است؟

 

سلام بر حامد عزیز

1- خواهش می کنم در گفتگوی با من بجای احترام گذاری مرسوم، خودمانی صحبت کن

آیا می دانی که در دهه اول انقلاب این ادبیات مرده بود و بجای الفاظی که حاکی از فاصله بین افراد می کند، صمیمیت، شفافیت و صراحت حاکم بود؟

ولی حالا اگر بخواهی کسی را مخاطب قراربدهی، اگر عاقل باشی باید قبل از هرچیز نگران پرونده سازی قضایی باشی

2- نظراتم را درباره نامزد شدن آقای هاشمی و یا جناب خاتمی در پست های قبلی گفته ام و گمان کنم همه آنها را رویت کرده ای.

به نظرم انگیزههای دیگری از طرح این سوال داری

3- اگر خاتمی نامزد انتخابات شود فوائد فراوانی داردکه تنها 4 مورد آن چنین است

الف- مشایی به عنوان بزرگترین خطر امروز برای نظام، یا کاندید نمی شود و یا اگر کاندید شود،نمی تواند آراﺀ خاموش را به طرف خود جذب کند.

ب- شور انتخاباتی فوق العاده می شود و این نقش را هیچ نامزد دیگری به اندازه خاتمی نمی تواند ایجادکند.

ج- طراوت اجتماعی جایگزین روحیه افسرده موجود جامعه شده و بهار امید، تلاش و سازندگی آغاز می شود.

د- جامعه جهانی باردیگر به عظمت ملت ایران تعظیم می کند.

4- ولی نظرات فوق مورد تایید رهبری نیست.

الف- ایشان خطر خاتمی را بسیار بیشتر از مشایی می داند.

ب- با توجه به همزمانی انتخابات ریاست جمهوری با شوراها و طولانی شدن صف رای دهندگان(به علت تعدد فراوان لیست نامزدهای شوراها) صورت بیرونی شور انتخاباتی محقق می شود.

در ضمن رسانه ملی می تواند رقابت بین نامزدهای موجود را داغ کند

فراموش نکنیم که درصورت عدم  حضور خاتمی، مخالف خوانی های احمدی نژاد و مشایی به گرمی انتخابات کمک فراوانی می کند.

ج- رهبری، جامعه امروز ایران را با طراوت دانسته و نگاه های خلاف آنرا کج سلیقگی و متاثر از تبلیغات بیگانه می داند.

د- رهبری جامعه جهانی را دسته بندی کرده، قدرت های بزرگ را در دربرابر عظمت امروز ایران اسلامی معترف می بیند و ایران را الگوی جهان سومی ها می داند

ما هم با نظر ایشان در اینباره موافقیم، لیکن براین باوریم که نباید عظمت جهانی ما با پروژه ایران هراسی پیوند بخورد.    

5- آنچه اصلاح طلبان از جناب خاتمی می خواهند، مصلحت نیست.

الف- اصلاح طلبان به جهت هزینه سنگین رد صلاحیت خاتمی، اولا براین باورند که نظام چنین نمی کند وثانیا براین اندیشه اند که اگر رد صلاحیت شد، ما در انتخابات شرکت نمی کنیم.

در صورتی که اگر عدم تمایل رهبری برای نامزدی خاتمی مسجل است، پس اگر تایید صلاحیت هم شود، نهادهای مرتبط با رهبری با وی همکاری نمی کنند.

درضمن اگر به هردلیل خاتمی ردصلاحیت شود، دود هزینه سنگین آن به چشم مردم ومنافع ملی می رود.

مسلما درچنین وضعیتی کسانی که رابطه شان با ملت رابطه فرزند ودایه نیست، باید ایثارگری شان بیشتر باشد و حال آنکه این مهم در محاسبات اصلاح طلبان دیده نمی شود.

ب- اصلاح طلبان چه تضمینی دارند که با وجود اعلام مقامات رسمی مبنی بر مهندسی انتخابات 92 ، خاتمی از صندوق بیرون آید.

اگر خاتمی از صندوق بیرون نیامد، سکوت می کنند؟

در صورت سکوت چه پاسخی را برای طرفداران آماده می کنند؟

درصورت عدم سکوت، چه تضمینی هست که حوادث بعد از 88 تکرار نشود؟

آیا نگران عمق خسارتهای، در صورت تکرار حوادث بعد از 88 نیستند؟

6- با فرض اینکه خاتمی از صندوق بیرون آید و با توجه به سخنان جناب خاتمی (در دیدار با ایثارگران) که مهمترین مشکل کشور را "رویکرد" حاکمیت دانسته،

الف- آیا این به معنای، جایگزینی رویکرد اصلاح طلبان بجای رویکرد رهبری نیست؟

ب- آیا قانون اساسی اجازه می دهد که هر حزبی به حاکمیت رسید، رهبری کشور را به دست گیرد؟

ج- آیا اصلاح طلبان درصورت پیروزی، از خاتمی می پذیرند که در چارچوب رویکردهای رهبری فعالیت کند؟

7- درصورت عدم حضور خاتمی، آراﺀ خاکستری به چه سمتی گرایش پیدا خواهدکرد؟

الف- حس پنهان من می گوید، نیامدن خاتمی پیروزی بزرگ مشایی است.

ب- در آنصورت، رسانه های بیگانه در تجمیع آراﺀ خاکستری به نفع مشایی نقش موفقی را ایفا خواهند کرد.

ج- سردمداری آراﺀ خاموش توسط میرحسین موسوی و خاتمی، به جهت نجابت آنان قابل کنترل بود ولی اگر رهبری این آراﺀ دست افرادی بیفتد که نگران بقای نظام نباشند، کنترل آن پرهزینه و یا غیرقابل کنترل می شود.   

8- آیا کاندیداتوری آقای هاشمی می تواند گزینه سوم باشد؟

الف- کشورما طی سی و چند سال گذشته، مدیری به توانمندی هاشمی (و سپس مهندس موسوی) نداشته است. و سامان دادن به این اقتصاد و مدیریت به هم ریخته کار مردان بزرگ است.

ب- هاشمی مقبول اصلاح طلبان است و درعین حال اصلاح طلبان توقعی که از خاتمی دارند و فشاری را که به خاتمی واردخواهندآورد، نمی توانند به هاشمی وارد کنند.

ج- نهادهای مرتبط با رهبری نمی توانند هاشمی را مانندخاتمی تحت فشار قراردهند.

د- آن دسته از اصولگرایان که سلامت وکارایی خاتمی را قبول دارند ولی به جهت موقعیت جناحی خود نمی خواهند با خاتمی همراهی کنند و حتی برای ناکامی او با مخالفانش مشارکت می کنند، نه تنها با مخالفان هاشمی همراهی نمی کنند، بلکه حاضر می شوند زیر چتر مدیریت وی قرار گیرند.

ه- در بحرانهای بزرگی چون جنگ و ارتحال رهبری نقش رئیس جمهور بسیار مهم است و در آن صورت هیچکس مانند هاشمی نمی تواندکشور را از بحران سالم عبور دهد.

9- آیا هاشمی درصورت نامزد شدن پیروز می شود؟

انشاﺀ ادامه این مبحث در فرصت بعد