انگلستان و انتخابات 1384 ایران
ساعت ٩:٤٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٢  

17 اردیبهشت 1392

در سال 1384 استعمارگران پیر؛ انگلیسی ها، از کجا احمدی نژاد را برنده انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری ایران می دانستند؟!

سایت خبری انتخاب در خبر  ۱۱۰۰۱۷---  ۱۷ اردیبهشت  ۱۳۹۲  نوشت:

(حسن) روحانی در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی سخنان مهمی را بیان کرد که مهمترین بخش های آن بدین شرح است:

- انگلیسی‌ها در سال 84 به ما می‌گفتند شهردار تهران رئیس‌جمهور بعدی شما خواهد بود در حالی که ما فکر می‌کردیم هاشمی رأی می‌آورد.

(بقیه موارد را در سایت انتخاب بخوانید)

..............

18اردیبهشت 1392

این مطلب حسن روحانی که در 17 اردیبهشت در دانشکده حقوق شهید بهشتی ایراد شده بود برای من تازگی نداشت، بلکه 3 سال پیش و یا بیشتر بود که در این باره چیزی شنیده بودم.

لذا  وقتی با این خبر روبه رو شدم، سعی کردم مقدمه و موخره این نکته را در سخنان حسن روحانی پیدا کنم. تا با شنیده های خودم مطابقت کنم. ولی نه تنها در سایت انتخاب مقدمه وموخره این مطلب را نیافتم، بلکه در بقیه سایت ها و خبرگزاری ها،به همین مقدارش را هم دست پیدا نکردم. لذا دانستم که به همین مقدار باید بسنده کنم. 

.....................

19اردیبهشت 1392

بنا به گزارش سایت انتخاب حسن روحانی در 19 اردیبهشت92 در دیدار بادانشجویان دانشگاه آزاد گفت:

 اگر همچنان بعضی ها اصرار کنند که از لفظ فتنه در این رابطه استفاده کنند بنده هم مجبور می شوم خیلی از مسائل را که صلاح نمی بینم در این مقطع آن را بازگو کنم به زبان بیاورم، که ممکن است به مزاق خیلی ها خوش نیاید.

در این لحظه عده ای از دانشجویان با ایجاد بلوا و آشوب سعی کردند که جلسه را بهم بزنند که حسن روحانی در نهایت آرامش و خونسردی خطاب به بلوا کنندگان در سالن گفت: 4 سال است حرف هایی که به مزاقتان خوش می آمده شنیدید حالا یک بار هم جور دیگری بشنوید.