صبر می کنیم
ساعت ۱:٠۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٢  

صبر می کنیم

غمی نیست

هاشمی برنده شد

همچنانکه همه ایثارگران تاریخ برنده هستند

هاشمی آبرویش را وسط گذاشت

تا خط امام برنده شد

رد صلاحیت او به عنوان شاگرد مبرز مکتب سیاسی امام، نشانداد آنچه امروز درکشور می گذرد از راه خمینی جداست

و خمینی همچنان زنده است

هرچند متاسفانه جام زهری به کام جامعه ریخته شد که تاریخ هرگز آن را فراموش نخواهد کرد

ایکاش روحانی و عارف هم به نفع جلیلی کناره گیری کنند

ما حرفی نداریم

از اول هم چیزی نمی خواستیم

اگر احمدی نژاد را براین مردم حاکم نمی کردید، نه میرحسین کاندید88 می شد و نه کهریزک پیش می آمد

هاشمی هم آمده بود بلکه  تخریب های احمدی نژاد را ترمیم کند

کشور مال شما

به شرط اینکه دوباره فریب امثال مصباح و احمدی نژاد را نخورید

و مدیریت کلان کشور را به دست افرادی که با حجتیه ای ها پالوده می خورند نسپارید

این کشور مال شما

ما چیزی از شما نمی خواهیم

 جز معیشت و امنیت مردم

و حفظ مرزهای کشور از تحریم و تهاجم