شراب تلخ
ساعت ٧:٤۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢  

 

 

تو نیکی می کن و در دجله انداز

که ایزد دربیابانت دهد باز  

در جهانی که مهد رشد و تعالی بشریت است، لذت پایداری نیست مگر ممزوج با زهر!!!

شراب طهور مردان و زنان خداجو، در دنیای ما تلخ تلخ است!!!

هرچند که در نهایت تلخی، شیرینی ذاتی دارد و همچون شراب کوثر گواری گواراست!

آری حوادث تلخ 1388 آنچنان کامها را تلخ کرده که کسی رغبت رفتن پای صندوقها را ندارد!

ولی تز، دکترین و آموزه ای که خمینی از خود به یادگار گذاشت و "عمل به تکلیف" را سرعنوان آن قرارداد، نه تنها نوشیدن زهر از روی میل را مفهوم بخشید، بلکه بسیاری از رفتار اولیای خدا را قابل فهم کرد!!!

حال مائیم و انتخابات پیش رو !

خدا گواه است که هیچ میلی به ترغیب دوستان برای حضور در انتخابات ندارم!!!

خدا شاهد است که من رای خود را تنهای تنها به صندوق جمهوری اسلامی می ریزم و بس!!!

خدا می داند گرچه به روحانی رای می دهم و در صحت این گزینش تردیدی ندارم. ولی رای نمی دهم که از صندوق بیرون آید!!!

در این یکی دو ماهه اخیر سعی کردم در حدی که دستم می رسید، رسانه های بیگانه را رصد کنم.

رصد بیگانگان نشان می دهد که آنان از اقبال مردم به صندوقها نگرانند و من به این نگرانی آنها به شدت مشکوک شده ام!!!

اگرچه بیخردان و بلکه آسیاب گردانان بیگانه، با کاری که علیه هاشمی کردند، تبلیغات منفی بیگانگان را رونق بخشیدند. ولی چرا ما در این بازی که علیه منافع ملی در شُرف اجراست، از حداقل تاثیرگزاری خود غافل باشیم!!!

به همین خاطر و اگرچه بسیار دیر هنگام، از دوستانی که کشورشان را دوست دارند و از بیگانگان و بیگانه صفتان بیزارند و عملکرد برخی جریانات نادان از چشم تزبین شان دور نمانده و بغض مقدس شان در گلوی شان گیر کرده، درخواست می کنم: در 24 خرداد 1392 این شراب تلخ را قربةالی الله بنوشید و رای خویش براساس آموزه

تو نیکی می کن و در دجله انداز

که ایزد دربیابانت دهد باز  

هرچه از دستتان برمی آید برای حفظ این کشور کمک کنید و کار مهندسان بی مقدار را به خدا واگذار نمایید.