سید حسن خمینی
ساعت ۳:٥٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۳ اسفند ۱۳۸٦  

حسین ابن علی بنموده دین جد خود زنده
کند سید حسن هم راه جد خویش پاینده
اگر سید علی امروز پرچم دار این راه است
قبای رهبری بعد از علی بر او برازنده
ولی الله اعظم کی بیاید کاین امانت را
ستاند از فقیهان و زند بر رویشان خنده
--------------
حسن بعد از علی باشد ولی آری
چه شیرین است دینداری
عجب زیباست هشیاری
------------