من فرمانده نبودم(مصاحبه با قانون1)
ساعت ۱:٥٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۸ مهر ۱۳٩٢  

سوال: نقش تدبیر و درایت رهبر یک کشور در پیروزی چقدر است؟

پاسخ:

اگر مقصودتان اینست که در صد تاثیر گذاری درایت رهبری یک نظام را در پیروزی های به دست آمده آن نظام تعیین کنیم، میسر نیست. لیکن بی تردید یکی از شاخصه هایی که در نقد وبررسی شکست یا پیروزی ازشاخصه های اصلی محسوب می شود، نقش ودرایت رهبری آن نظام است.

سوال: با توجه به اینکه کم و کاستی های مادی که بر پیکره سازمانی رزمندگان فشار می آورد، چه چیزی باعث موفقیت های آنان با فرماندهی شما بزرگواران می شد؟

پاسخ:

البته بنده از فرماندهان جنگ نبودم، بلکه عضو دفتر سیاسی سپاه بودم و افتخار تاریخ نگاری آن دوران را دارم. ما تاریخ نگاران جنگ که به راویان جنگ شناخته می شدیم، در پیچ و خم دوران جنگ شاهد مطالب بسیاری بودیم که امروز ما را به مطلعین آن روزگار تبدیل کرده است. به عبارت دیگر امثال من به این توفیق برسند که از خاک پای جنگ، کیمیایی را مشاهده کنند که دستمایه کشور برای حال و آینده باشد.

اما برای پاسخ به سوال شما عرض می کنم: آنچه در امروز از بکاربردن واژه کم وکاستی به ذهن متبادر می شود با آنچه در افکار عمومی دهه اول انقلاب منعکس می شد تفاوت ماهوی دارد. به عبارت دیگر نباید فراموش کنیم که واژههای امروزی اگرچه تکرار همان کلمات گذشته است اما تفاوت بسیاری بین مفاهیم واژههای مشترک امروز و دیروز یافت می شود که توضیح آن برای نسل جدید دشوار و دور از ذهن است. حتی برای آن دسته از نسل قدیم که دچار نوعی گسست با معیارهای گذشته خود شده اند، بازخوانی معیارهای گذشته نوعی افسانه انگاری است، چه برسد به نسل جدید که حوادث ارزشمند گذشته- در باورشان- نمی تواند بیش از اسطوره و افسانه تلقی شود.

فرهنگ عمومی جامعه آن روز، غوطه ور در ایثار و ازخود گذشتگی بود و بی تردید، نه تنها در بستر فرهنگ ایثار کم و کاستی ها بارسنگینی را بردوش جامعه وارد نمی کرد، بلکه انرژی سرشاری که به طور طبیعی ازسرچشمه ایثار در جامعه تزریق می شد، احساس کم و کاستی ها را به عاملی برای همافزایی روح ایثارگری مبدل می ساخت.


کلمات کلیدی:   امام خمینی ،دفاع مقدس ،سپاه