کمند
ساعت ٤:٥٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٩ آبان ۱۳٩٢  

اکنون حسین آمده، آورده صد کمند!         صید کمند او چه کسی گفته که کمند؟!

 هرروز برگ سبز شهادت، شراب ناب        از پشت پرده در کف یک مبتلا نهند!

 هاتف هماره می زند از غیب این ندا!        با مژده ای که در دل ما آب کرده قند!

 ای تشنه سبوی شهادت صبورباش!         روزی شراب سرخ به کام تو می نهند!

  

باشرمندگی از تاخیر در بارگذاری پست جدید!

 هرچند که بعد از آخرین پست ام حوادث چندی گذشت که می توانستم درباره آنها چیزی عرضه نمایم (حوادثی که آخرین شان مربوط به بی حرمتی به دختران مهندس موسوی بود) ولی همچنان تا بعد از عاشورا از انجام وظیفه معذورم.

 اما برنامه عاشورای مسجد قندی:

 مدت: 12 شب و 2 روز

 برنامه شبها

 تاریخ شروع: دو شنبه13 آبان

 تاریخ پایان: جمعه 24 آبان

 ساعت: 20:30 الی 23

 سخنران دهه: حجةالاسلام محمد فیضی

 سخنران شب آخر: حجةالاسلام مجید انصاری

 نشانی: تهران- میدان وحدت اسلامی (شاپور سابق)- خیابان شهید فروزش (مهدیخان سابق) مسجد قندی

 برنامه روزها

 حرکت دسته عزاداری

 تاریخ:روزهای تاسوعا و عاشورا؛ 22 و 23 آبان

 ساعت: 12 الی 16

 مسیر حرکت: بازار بزرگ تهران؛ از  امامزاده زید تا آستانه سبز میدان