حلول سال 1393 مبارکتان
ساعت ٤:۳۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٢  

سالی که گذشت، سال پیروزی بود

پایان دروغ و کینه افروزی بود

ای طایفه ی نخبه ی اهل توحید

از آتش تار کینه باید ترسید

در جامعه ای که کینه ریشه یابد

کارش به برادرکشی می انجامد

روزی که شود جامعه چندین پاره

دودی است به چشم مردم بیچاره

عاقل نبود هرانکه بر کینه دمید

آری است چنین شاخصه ی سال جدید

پرهیز کنید ای عقلا از کینه

خاموش کنید آتش عمق سینه

ایکاش محبت همگانی گردد

آسایش خلق جاودانی گردد

* سالی فاطمی گونه را برای مردم سرافراز این مرز و بوم آرزودارم


کلمات کلیدی:   حسن روحانی ،احمدی نژاد ،معارف