نجوای جمعه
ساعت ۸:٤۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٦  

جمعه آمد روز اصلاحات شد
پاکی از اجرام و ابهامات شد

خویش پای میز میزانش ببر
فاستمع چون یوم الهامات شد


کلمات کلیدی:   نجوای جمعه ،معارف