امام حسن
ساعت ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٦  

تشییع جنازه کریم است
لیکن خبر از ریزه خوران نیست

جز تیر نزد بوسه به دستش
آری ثمر عشق جز آن نیست


کلمات کلیدی:   اهلبیت عصمت ،معارف